2003/2. szám

TANULMÁNY
Szegedi Péter:
A magyar futball európai expanziója, avagy hogyan lettek tanítók a tanítottakból (pdf, 1490 kb)

MÓDSZERTAN
Bartus Tamás:
Oksági kapcsolatok erejének mérése kontingenciatáblákban: az esélyhányados problémái és a hatásnagyság (pdf, 353 kb)

MŰHELY
Gyukits György:
Gyermekvállalás a nagyvárosi szegénynegyedben élő fiatalkorú roma nők körében (pdf, 522 kb)
Susánszky Éva-Szántó Zsuzsa:
Szociokulturális környezet, megküzdési stratégiák, életminőség (pdf, 347 kb)

TÁJÉKOZÓDÁS
Balogh Gábor:
Ügyféltípusok a társadalombiztosításban (pdf, 270 kb)
Majer Balázs:
A hallgatóknak nyújtott állami támogatások (pdf, 480 kb)
A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése (pdf, 260 kb)
Nagy Kalamász Ildikó:
Harminc év távlatából - beszámoló a Mannheim-előadások keretei között megrendezett évfordulóról (pdf, 204 kb)

KÖNYV
Kiss Zsuzsanna-Huszár Ákos:
Két születésnapi kötet: Pál Eszter (szerk.): Útközben. Tanulmányok a társadalomtudományok köréből Somlai Péter 60. születésnapjára. Felkai Gábor-Molnár Attila Károly-Pál Eszter (szerk.): Forrásvidékek. Társadalomtudományi tanulmányok Némedi Dénes 60. születésnapjára (pdf, 170 kb)

ABSTRACTS (pdf, 13 kb)