A humán tudományok kutatási eredményeinek objektív értékelése

cikk
Forrás: MTA honlap:

Láthatóság és értékelhetőség

A humán tudományok kutatási eredményeinek objektív értékelését segítheti a megújult folyóirat-adatbázis.

- A kutatási eredmények jobb láthatóságának megteremtése és egy objektív értékelő rendszer kialakítása elemi érdeke a társadalom- és bölcsészettudományok kutatóinak – mondta Csépe Valéria, az MTA főtitkárhelyettese, aki az Európai Tudományos Alapítvány (European Science Foundation - ESF) Humántudományi Állandó Bizottságának és az ESF tagszervezeteinek konferenciáján vett részt Brüsszelben. Az ülés résztvevői az Európai Humán Referencia Adatbázis (ERIH) jelenét és jövőjét tárgyalták meg. „A közpénzből kutató, és korszerű, professzionális kutatóintézetek kialakítására vágyó társadalom- és bölcsészettudományi kutatók számára rendkívül fontos, hogy az eddiginél sokkal jobban látható legyen tudományos publikációs teljesítményük” – hangsúlyozta a főtitkárhelyettes, hozzátéve, hogy a kutatói teljesítmények megfelelő értékelése ma már lehetetlen a kutatók közhiteles forrásokból származó publikációi s az ezekre kapott független idézetek elemzése nélkül. Sem az egyének, sem az egyes kutatóintézetek eredményei nem értékelhetőek megfelelően, ha a tudományterület közlési sajátosságainak figyelembe vételével kialakított tudománymetriai mutatók nem állnak rendelkezésre.
- A láthatóság és az értékelhetőség alapvető érdeke a humán tudományoknak is. Ennek hiányában a publikációs jellegzetességek nem kapnak elég figyelmet, a kizárólag a hasznosság alapján történő értékelésből pedig többnyire vesztesen fognak kikerülni a humán tudományok. Ennek jelei már most is láthatók. A megbízható értékelésnek ma elengedhetetlen eszközei a közhiteles adatbázisok és az ellenőrzött, naprakész referencia adatbázisok – emelte ki Csépe Valéria. Ezt a szerepet töltheti be az ERIH, a társadalom- és bölcsészettudományok különböző nyelveken megjelenő folyóiratainak megújult listája.

A szervezők az ESF Humántudományi Állandó Bizottságának tagjait és az ESF tagszervezeteit, köztük az MTA-t, hívták meg a konferenciára. Az ülésen a Magyar Tudományos Akadémiát Csépe Valéria főtitkárhelyettes képviselte, és meghívott előadóként jelen volt Kenesei István, az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatója is, aki bemutatta az idén januárban elindult, online referencia-adatbázist építő projektet. Kenesei István úgy véli, hogy a magyar tapasztalatok alapján és a nyelvtechnológiára támaszkodva ki lehet alakítani az ERIH-et a nemzeti publikációs adatbázisokkal összekapcsoló rendszert.

- Nagyon fontos, hogy az ERIH-et megismertessük, és el is fogadtassuk a társadalom- és bölcsészettudományok valamennyi tudományágának képviselőjével. Erre érdemes törekednünk annak ellenére, hogy az ERIH kialakítását a kezdetektől fogva számos szakmai vita övezte és övezi. Itt lenne az ideje, hogy a humán tudományok képviselői felismerjék, hogy az irodalomkeresők akkor „látják” majd az ő műveiket is, ha a könyvek, könyvfejezetek, monográfiák, és az ERIH-ben szereplő nemzetközi és magas szakmai színvonalú, lektorált magyar folyóiratok megjelennek a hazai és nemzetközi publikációs kereső oldalakon. A 2009-ben lezárt ERIH-listák eljutottak arra a szintre, hogy bibliográfiai forrásként lehessen használni őket – mondta Csépe Valéria, majd hozzátette: már tizennégy társadalom- és bölcsészettudományi szakterületnek van elfogadott publikációs listája.

Az Európai Tudományos Alapítvány 1974-ben jött létre 15 ország 42 tudományos szervezetének határozata alapján, jelenleg 30 ország 79 tagszervezete vesz részt munkájában. A szervezet célja a magas szintű tudomány támogatása. Ennek érdekében tudományos programokkal igyekszik összehozni az európai országok kutatóit. Az ESF törekszik arra, hogy az európai tudománypolitika stratégiai jelentőségű kérdéseiben képviselje a tudományosságot: szakértői tanácsokat szolgáltat, prioritásokat állapít meg és európai tudományos fórumként működik.


-szzs-