A szociológiai kutatásról

Ismereteiket sokféle módszer alkalmazásával szerzik és jelenítik
meg a szociológusok. A módszertan egyik része a kutatási problémák
megfogalmazásával és értelmezésével kapcsolatos ismeretelméleti
kérdésekre, másik része pedig a kutatási eljárásokra vonatkozik. Ide
tartoznak például a kutatási téma meghatározásának kérdései, a
kvalitatív és kvantitatív módszerek, a terepmunkára és a
dokumentumkutatás eljárásai, a kérdőívek kidolgozása, adatainak
feldolgozása, stb.
Különféle módszertani kérdésekben és kutatásokban nyújtanak
eligazítást a következő oldalak:


http://gsociology.icaap.org/methods/
http://www.socio.com/
http://www.analytitech.com/networks/whatis.htm