Az identitások korlátai. Kollektív traumák, tabusítások, tapasztalattörténetek a II. világháború kezdetétől 1990-ig

Konferencia
Időpont: 2010. május 14-15. (péntek-szombat)
Helyszín: PPKE, BTK Szociológia Intézet (Piliscsaba)

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK Szociológiai Intézete

a Miskolci Jelenkortörténeti Műhely (ME, BTK) közreműködésével

tisztelettel

meghívja

Az identitások korlátai. Kollektív traumák, tabusítások, tapasztalattörténetek a II. világháború kezdetétől 1990-ig

című konferenciájára

Hely: PPKE, BTK Szociológia Intézet

Idő: Piliscsaba, 2010. május 14-15. (péntek-szombat)

2010. május 14. (péntek)

9.00 Regisztráció (Stephaneum, regisztrációs pult)

9,45–10,00 Megnyitó (Botos Máté dékán, PPKE BTK)

Hely: Questura tanácsterem

Plenáris ülés

Identitás, trauma, tabu, tabusítás. Elméleti kérdések

Elnök: Ö. Kovács József

1. 10,0010,20: Lányi Gusztáv (szociálpszichológus, ELTE): Traumák, titkok, élettörténetek. A magyarországi kommunizmus politikai „múlt” pszichobiográfiai elemzése

2. 10,2010,40: Hódi Sándor (pszichológus, Széchenyi István Stratégiakutató Intézet): Önazonosságunk útveszői

3. 10, 4011,00: Keszei András (társadalomtörténész, PPKE): Értékrendtörésidentitás

4. 11.0011,20: fr. Kálmán Peregrin (gyűjteményvezető, MFKL): Az egyházkép jelentősége/hiánya a katolikus egyház közelmúltjának kutatási kísérleteiben

5. 11,2012,40: Kanyó Tamás (történész, MTA PTI): Szembenézés a múlttal. Kihívások a történész számára

12,40 – : Hozzászólások

12,00 – 13,00: Ebédszünet

Szekciók 13,00–15,30

Terror, ellenségeskedés, ellenállás, szolidaritás, kooperáció, kollaboráció (I.)

Elnök: Balogh Gábor

Hely: Questura tanácsterem

1. 13,0013,20: Balogh Gábor (szociológus, PPKE): „Faj” és identitás konfliktusszociológiai megközelítésben

2. 13,20–13,40: Muradin János Kristóf (történész, SapientiaEMTE): Az 1944-es frontátvonulás Kolozsváron

3. 13,40–14,00: Csóti Csaba (levéltáros, Somogy Megyei Levéltár): A zsidó polgár és az

imrédysta proletár – egy társbérleti konfliktus személyes és politikai vonatkozásai, 1945

1947

4. 14,0014,20: Honvári János (gazdász, gadaságtörténész, SZE): Geiger Imre

5. 14,2014,40: László Márton (levéltáros, Marosvásárhely): Kiss István gazdálkodó

meggyilkolása – Vadad 1950

6. 14,4015,00: Szűts István Gergely (levéltáros, Veszprém Megyei Levéltár): „Ez a

táppénzcsaló szabotőrök jutalma.” A munkafegyelem érdekében alkalmazott büntetések és

ezek hatásai a Várpalotai Szénbányáknál 19501953 között

15,0015,30: Hozzászólások

Szünet

Tulajdon és a tulajdonfosztás hatásai

Elnök: Keszei András

Hely: Auditorium 3

1. 13,0013,20: Lehotay Veronika (jogtörténész, ME): A tulajdonhoz való jog szabályozásának alakulása rendeletek tükrében 1939 és 1944 között

2. 13,2013,40: Kovács Teréz (szociológus, MTA RKK): Paraszttalanítás Magyarországon

3. 13,4014,00: Ö. Kovács József (történész, ME): Belső honfoglalás. A ,,föld népe” távolról és közelről (1960)

4. 14,00–14,20: Paál Zsuzsanna (néprajzkutató): Egyéni parasztsorsok és kollektív identitásvesztés

5. 14,20–14,40: Lantos Edit (PhD-hallgató, ELTE): Hollóháza. A templom, aminek építéséhez 250.000 forintot utaltatott ki Apró Antal az építésügyi miniszterrel

6. 14,4015,00 Ispán Ágota Lídia (néprajzkutató-történész, MTA NKI): Leninváros környéki falvak foglalkozási átrétegződése az ipartelepítés hatására

15,0015,30: Hozzászólások

Szünet

Szekciók 15,45–18,15

Traumák, tabuk, tabusítások (I.)

Elnök: Bögre Zsuzsanna

Hely: Questura tanácsterem

1. 15,4516,05: Papp István (levéltáros-történész, ÁBTL): A mártírszerep ellentmondásai: Fehér Lajos 1942-es találkozása a politikai rendőrséggel

2. 16,0516,25: Pető Andrea (történész, CEU): „Nyilas nők” emlékezete, mint „beszédes

elhallgatás”

3. 16,25–16,45: Jobst Ágnes (történész, ÁBTL): A háború traumájának ébren tartása a 20. századi politikai közbeszéd szintjén

4. 16,4517,05: Litkei József (PhD-hallgató, University of California): Anti-fasiszta nemzet,” “reakciós ország,” és “fasiszta nép”: Identitásképző fogalmak a háború utáni Magyarországon

5. 17,0517,25: Molnár Imre (történész-szociológus, Varsó): Jerzy Popieluszko mártírhalála körülményeinek tabuizálása a lengyel rendszerváltás előtt és után

6. 17,2517,45: Gyarmati György (történész, ÁBTL): Rendszertabu és hibernált személyes trauma. A hatalom identitászavara Kádár János egy elszólásában

17,45–18,15: Hozzászólások

Megélés- és tapasztalattörténetek (I.)

Elnök: Tóth Ágnes

Hely: Auditorium 3

1. 15,4516,05: Lénárt András (történész, 1956-os Intézet): Trauma itt, trauma ott, trauma mindenütt. Pszichológiai fogalmak használata a magyar interjús kutatásokban

2. 16,0516,25: Kunt Gergely (PhD-hallgató, ELTE): Kamaszok idegen- és ellenségképei a politikai szocializáció tükrében (1939–1944)

3. 16,2516,45: Liska Márton (PhD-hallgató, ELTE): Egy társadalmi trauma árnyékában? Magyar zsidó életutak a holocauszt utáni hat évtizedben

4. 16,4517,05: Papp Richárd (történész, ELTE, MTA KI): „De hol van a Kohn?” Kulturális emlékezet és humor egy budapesti zsinagógai közösségben

5. 17,0517,25: Grósz András (történész-levéltáros, Jakob Bleyer Heimatmuseum, PhD-hallgató ELTE): Háború utáni menekülés Budaörsről – egy helyi trauma nyomában

6. 17,2517,45: Tóth Ágnes (történész, MTA KI): „ Nem volt semmink, csak az, ami rajtunk volt, az a ruha.” A németországi kitelepítésből visszatért magyarországi németek motivációi

17, 45–18,15: Hozzászólások

18,15 FOGADÁS (A konferencia előadóit szerény fogadásra várjuk)

Szekciók, 2010. május 15. (szombat, 9,30 –)

Terror, ellenségeskedés, ellenállás, szolidaritás, kooperáció, kollaboráció (II.)

Elnök: Kőrösi Zsuzsanna

Hely: Questura tanácsterem

1. 9,309,50: Farkas Gyöngyi (történész, Mezőgazdasági Múzeum): A nyírcsaholyi asszonytüntetés (1960)

2. 10,1010,30: Jánosi Csongor (PhD-hallgató, Babes-Bolyai Tudományegyetem): Püspökválasztási stratégiák a Kolozsvári- és Nagyváradi Református Egyházkerületekben az 1960-as években

3. 10,3010,50: Bögre Zsuzsanna (szociológus, PPKE): Az internálás szerepe az apácák identitásában

4. 10,5011,10: Bánkuti Gábor (történész, PTE): Erőforrások a szétszóratásban. Jezsuita identifikáció az '50-es években

5. 11,1011,30: Tóth Eszter Zsófia (levéltáros-történész, MOL): Szintén zenész? A kollaboráció fogalmának értelmezése és újraértelmezése "Dalos" ügynökügye és ennek emlékezete kapcsán

6. 11,3011,50: Kőrösi Zsuzsanna (szociológus, 1956-os Intézet) Bloody foreigner”. Traumák sorozata egy élettörténeti interjúban

7. 11,5012,10: Vajda Júlia (szociológus-pszichológus, ELTE): Trauma, identitás, élettörténetek

Hozzászólások

Ebédszünet 13 óráig

Traumák, tabuk, tabusítások (II.)

Elnök: Kovács Teréz

Hely: Auditorium 3

1. 9,309,50: Kertész Noémi (történész, ME): A szolidaritás kultúrája: értelmiségi szerepek, értelmiségi dilemmák az 1980-as évek Lengyelországában

2. 9,5010,10: Tóth Szilárd (történész, Babes-Bolyai Tudományegyetem): Karikatúrák, sajtópropaganda és „agymosás” a hidegháború alatt: a koreai háború megjelenítése a korabeli romániai magyar nyelvű kommunista sajtóban

3.10,1010,30: Czetz Balázs (levéltáros, Fejér Megyei Levéltár): Bűn és bűnhődés. Pártfegyelmik Fejér megyében az 1956-os forradalmat követően

4. 10,3010,50: Garadnai Erika (PhD-hallgató, ME): Magyar sors-ének a Don-kanyarból. Gellért Sándor eposza

5. 10,5011,10: Horváth Sándor (történész, MTA TTI): Kié a szegény? A szegénység tabusítása, traumatizálása és a társadalmi gondoskodás felügyelete 1945 után

6. 11,1011,30: Kovai Melinda (szociológus, KRE): Politika, hatalom és tudás a Kádár-korszak pszichiátriai kórrajzain

Hozzászólások

Ebédszünet 13 óráig

Megélés- és tapasztalattörténetek (II.)

Elnök: Tóth Eszter Zsófia

Hely: Questura tanácsterem

1. 13,0013,20: Matuska Márton (újságíró): A megtorlás napjai

2. 13,2013,40: Kovács Csaba (levéltáros-történész, PhD-hallgató, MOL): A második világháború végi események emlékezete és továbbélése a délvidéki magyarok körében

3. 13, 4014,00: Pihurik Judit (történész, SZTE): Előítéletes ellenségkép. Magyar katonák "az oroszokról" (194243)

4. 14,0014,20: Argejó Éva (szociológus, ÁBTL): Elindultam szép hazámból. A Magyarországot kényszerűségből elhagyók traumájának természetrajza

5. 14,2014,40: Csurgó Bernadett (szociológus, MTA PTI): "Két dolog ami a tiéd, csak a tiéd, amit az agyadban, és amit a szívedben tartasz" az 195153-as hortobágyi kitelepítés egyik áldozatának élettörténete

6. 14,4015,00: Tamáska Máté (PhD-hallgató, ELTE): Táj és társadalom a hortobágyi pusztán 19501970

Hozzászólások

Megélés- és tapasztalattörténetek (III.)

Elnök: Hámori Péter

Hely: Auditorium 3

1. 13.0013,20: Baumgartner Bernadett: Német és magyar küzdelem egy apolitikus „közösség” identitásáért (A szatmári németek és a történelmi sorsfordulók: 191819401945)

2. 13,2013,50: Csilléry Edit (történész, PhD-hallgató ELTE): Megbízhatóság és nemzethűség jelentése az impériumváltások után Igazoló Bizottságok a visszacsatolt Felvidéken, Kárpátalján és Erdélyben

3. 13,5014,10: Hámori Péter (történész, PPKE): "Jöttek egyre s csak kérdezték: oláh vagyok-é; magyar vagyok-é; s biz nem tudtam, mit is mondhatnék" (Erdélyi görög katolikus magyarok az 1940-es impériumváltozás tükrében)

4. 14,1014,30: Marchut Réka (történész, PhD-hallgató, ELTE, Jakob Bleyer

Heimatmuseum) Egy "telepes" községnehézségei – Budaörs

5. 14,3014,50: Eiler Ferenc (történész, MTA KKI): Egy német származású közösség perspektívái a szocialista korszakban (Harta,19491989)

6. 14,5015,10: Császár István (PhD-hallgató, DE): Kárpátaljai magyar társadalomkép a brezsnyevi érában

7. 15,1015,30: Kanczler Balázs (szabadúszó szociológus, szociálpedagógus): A cigánytelepi szegregáció hatása a cigány identitásra a muzsikus és az oláh cigányok esetében Ivánban

Hozzászólások

A konferencia zárása

Információ:

ditzendyo@gmail.com (Ditzendy Orsolya konferencia-szervező)

anna.prehoda@gmail.com (Prehoda Anna konferencia-szervező)

A konferencia helyszínére érkezés tömegközlekedéssel:

Vonat: Minden órában indulnak vonatok a Nyugati pu-ról, óra 21 perckor.

Autóbusz: az Árpád-hídról Volán-buszok közlekednek a reggeli órákban óránként kétszer.

Célállomás: Pázmáneum-Piliscsaba.