Elitek a válság korában

Könyvbemutató
Időpont: 2011.03.29. (kedd) 13.30
Helyszín: MTA Politikatudományi Intézet Tárgyaló (1014. Bp. Országház u. 30)

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk

az MTA Politikatudományi Intézet, az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet

és az Argumentum Kiadó kiadásában megjelent

 

Elitek a válság korában

Magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek 

című kötet bemutatójára 

A kötetet szerkesztette: Kovách Imre

Időpont: 2011. március 29. 13.30 óra

Helyszín: MTA Politikatudományi Intézet Tárgyaló

1014 Budapest Országház u. 30.
 

A tanulmánykötet az MTA Politikatudományi Intézet és MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet elitkutatásának eredményeit ismerteti. A felmérés során 2009-ben és 2010-ben 3568 elithez tartozó személyt kerestünk meg a magyarországi gazdasági, kulturális, politikai és kisebbségi elit valamint a romániai és szlovákiai magyar kisebbség gazdasági és kulturális elitje köréből. Kutatási eredményeink a válság miatt különös hangsúlyt kapnak. A kötet tanulmányai különböző megközelítésekből, de mind arra keresik a választ, vajon a különböző elit csoportok alkalmasak-e a politikai, társadalmi tevékenységükkel a válságból való kilábalás útjainak megtalálására és minták nyújtására. 

A kötet kapható a könyvesboltokban vagy megrendelhető az Argumentum Kiadótól az

arg-terj@vnet.hu e-mail címen vagy 06 1 485-10-41 fax számon.

Tartalomjegyzék

 

Kovách Imre

Előszó – Elitek a válság korában

Magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek

 

ELITKUTATÁSOK ÉS ELITFOGALMAK

 

Szabari Vera

Társadalmi elitkutatások Magyarországon 1989 előtt

Kristóf Luca

Elitkutatások Magyarországon 1989–2010

Légmán Anna

A kvalitatív módszerek helye az elitkutatásokban

 

EREDMÉNYEK– KUTATÁSI FELADATOK– MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSOK

 

Tóth Ágnes – Vékás János

A magyarországi kisebbségi elitekre vonatkozó kutatások áttekintése

Papp Z. Attila

Az 1989 utáni romániai, illetve romániai magyar elitek tipológiái és értelmezései

Mészáros Magdolna

Betekintés a szlovákiai elit szociológiai elméletébe és kutatásába

 

MAGYARORSZÁGI ELITEK

 

Csurgó Bernadett – Megyesi Boldizsár

Elit-meghatározások és elitcsoportok – A 2009-es magyarországi elitfelvételek fogalmi-mintavételi háttere

Fényes Hajnalka

A magyarországi elit kulturális és anyagi tőkéi és társadalmi mobilitása

Kovách Imre

Gazdasági elitcsoportok és vállalataik

Kristóf Luca

A magyar kulturális elit és a reputációs elitcsoport

Csurgó Bernadett

Politikai elit: közéleti szerep és szerepvállalás

Bányai Borbála – Légmán Anna

Politikus életutak 1989 után

Girst Noémi – Keil András

Zavar a fejekben? A magyarországi elit és a politika 2009-ben

Czibere Ibolya

Nők a kulturális, gazdasági és politikai elit tagjai között

 

KISEBBSÉGI ELITEK

 

Tóth Ágnes – Vékás János

Kisebbségi elit és önkormányzatok

Lampl Zsuzsanna

A szlovákiai magyar kulturális és gazdasági elit szociológiai portréja

Papp Z. Attila – Márton János

Párhuzamos világok? Az erdélyi magyar gazdasági és kulturális elit szocio-demográfiai jellemzői

 

Táblázatok és ábrák jegyzéke