Felhívás: Nyelvi és etnikai alapú gazdasági egyenlőtlenségek a Kárpát-medencében

Szekció a Magyar Szociológiai Társaság vándorgyűlésén

Jelentkezési határidő: 2020. július 15.

Szervezők: Csata Zsombor, Letenyei László


Nyelvi és etnikai alapú gazdasági egyenlőtlenségek a Kárpát-medencében 
 
Az erőforrásokhoz való hozzáférés etnikai hovatartozás szerinti egyenlőtlensége olyan társadalmi jelenség, amely tartósan jelen van a kelet-közép európai társadalmakban. Annak ellenére, hogy a gazdaságirányítás szabályai és intézményei állandó változásban vannak, úgy tűnik, hogy az etnikai-nyelvi törésvonalak fennmaradnak a gazdaság különböző szegmenseiben, részpiacain – és ezzel mintegy kijelölik az egyenlőtlenségek újratermelésének a kereteit. Ebben a folyamatban fontos szerep jut azoknak a gyakorlatoknak is, amelyek a gazdasági nyelvhasználat kapcsán kialakultak az egyes régiókban. 
A tervezett szekcióba olyan előadásokat várunk, amelyek egyrészt azt vizsgálják, hogy hol jelennek meg, hogyan intézményesülnek, és miért maradnak fenn ezek a párhuzamosságok a gazdaságban, másrészt hogy hogyan befolyásolják az egyes etnikai-nyelvi csoportok relatív társadalmi pozícióit és gazdasági (anyagi, vagyoni, jövedelmi) helyzetét a Kárpát-medencében.
A jelentkezéshez szükséges kivonatot (legfeljebb 300 szó terjedelemben) a llet@uni-corvinus.hu  és a csata.zsombor@tk.mta.hu címre kérnénk megküldeni 2020. július 15-ig.