Fogyatékosságtudományi Szakosztály

Bemutatkozás

Elnök: Hernádi Ilona
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar FOTRI

Titkár: Antal Zsuzsanna
HRP Europe KFT

Missziós nyilatkozat

A Magyar Szociológiai Szakosztály

Fogyatékosságtudományi Szakosztálya

Missziós nyilatkozat

(T E R V E Z E T)

 

 

1. Diszciplináris meghatározás

 

A fogyatékosságtudomány (angol nyelvterületen: Disability Studies + Critical Disability Studies) fél évszázados múltra visszatekintő tudományág.

kritikai diszciplína, amely saját metodológiai innovációin túl a társadalomtudomány több ágának módszertanát alkalmazza. Műveléséhez elengedhetetlen

az érintett személyek iránti alázat

és saját hangjuk megjelenítése,

ill. a hatalomnak mindennapi, rejtett elnyomó funkcióiban történő, és nem politikai-pártpolitikai formában való felfogása.

 

 

2. A Fogyatékosságtudományi Szakosztály céljai, bemutatása, tagsága, feladatai

 

2.1 A Szakosztály bemutatása

1. A Fogyatékosságtudományi Szakosztály szabad fórumot biztosít a terület kutatási eredményeinek, valamint ezeknek a fogyatékossággal élő személyekkel és szakemberekkel, civil szervezetekkel közösen történő megvitatásának. Sajátos szemlélete, magas szakmai értékei és színvonala révén befolyást kíván gyakorolni társadalmi diskurzusra és a szakmapolitikai döntésekre.

2. Működése során számít a fogyatékosságtudomány határterületein, a kutatási eredmények létrehozásában és alkalmazásában dolgozó érintett személyek és szakemberek aktív részvételére. Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy eredményeit a fogyatékossággal élő személyek szolgálatába állítsa.

3. Tevékenységével elősegíti a fogyatékosságtudományi elméletek és módszertan fejlesztését, valamint szemléletmódjának széles körű érvényesítését az oktatásban, a kutatásban és a közéletben.

4. A szakosztály meghatározó célja, a nemzetközileg már bevettnek számító tudományterület magyar tudományban történő elismertetése.

5. A fogyatékosságtudományi kutatások időszerű kérdéseiről vitákat szervez, figyelemmel kíséri a hazai, és a nemzetközi kutatásokat és azok új eredményeit. Rendszeres konferenciáival és műhelybeszélgetéseivel előmozdítja saját és társtudományai fejlődését, a tudományos eredmények megismerését, a szakmai információk áramlását.


2.2. A Szakosztály tagsága, célja

6. Meghatározó, hogy működésében az érintett személyek aktívan vegyenek részt tapasztalataik, szándékaik kifejezése és véleményük megformálása által.

7. A Szakosztály különös súlyt helyez az új fogyatékosságtudományi kutatásokban érintett, és a társ-tudományokban működő nemzedékek, valamint, egyetemi hallgatók bevonására.

8. Ülései, találkozói nyilvánosak; a fogyatékosságtudomány és a rokon területek kutatásaiban működőket és gyakorlati szakembereket, fogyatékossággal élő személyeket, valamint a terület iránt érdeklődő kutatókat, egyetemi hallgatókat és oktatókat hívja és tömöríti.

9. A jövőben kialakítandó információs rendszerével, a fogyatékosságtudományi kutatások és publikációk nyilvántartásával támogatja tagjai tájékozódását, gondolkodását, oktatói és tudományos tevékenységét.

 

2.3. A Szakosztály feladatai

10. Részt vállal a Európa és a világ, benne a magyar társadalom, a fogyatékossággal élő embereket érintő alapkérdéseinek megvitatásában és az új jelenségek tudományos értelmezésében.

11. Kutatásokban történő részvétellel, viták szervezésével, rendezvényeivel és állásfoglalásaival a fogyatékossággal élő személyek élethelyzetének javítását támogatja.

12. Együttműködésre törekszik a tudomány és képzés hazai (ELTE BGGYK Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet, Fogyatékosságtudományi Doktori Műhely, stb.), külföldi és nemzetközi intézményeivel. Erőfeszítéseket tesz a tudományág közép-kelet-európai elismertetése, partnerségek kiépítése érdekében.

13. A fogyatékosságtudomány nemzetközi kapcsolatait építve és ápolva, nemzetközi konferenciákat, hazai és külföldi kutatók számára vitaüléseket szervez. Szervezeti és szakmai bázisával elősegíti és támogatja a hazai szakértők nemzetközi tevékenységét.

14. Elsősorban szellemi forrásaival hozzájárul a Fogyatékosság és Társadalom című periodika rendszeres megjelenéséhez.

 

 

Tagok

Események

Publikációk

Beszámolók