Immanuel Maurice Wallerstein: Az USA, Európa és Oroszország stratégiai alternatívái

Előadás, tiszteletbeli doktori cím adományozása
Időpont: 2010. február 19. (péntek) 15.00 óra
Helyszín: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem díszterme (Bp. Hungária krt. 9-11.)

MEGHÍVÓ

TISZTELETBELI DOKTORI CÍM ADOMÁNYOZÁSA

2010. február 18–20. között a ZMNE rektorának meghívására Magyarországon tartózkodik és előadást tart a Nemzetvédelmi Egyetemen Immanuel Maurice Wallerstein professzor, a Yale Egyetem oktatója.

Wallerstein professzornak – életművében a gazdasági modernizáció és hatalmi viszonyok, valamint a gazdasági, társadalmi és katonai tényezők egymásra gyakorolt kölcsönhatásainak feltárásában mutatott, nemzetközileg elismert teljesítményeiért, továbbá a modern világ differenciáló tendenciáinak és a globalizáció egységesülésének konfliktusságát feltáró tevékenységéért – a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Szenátusa tiszteletbeli doktori (Doctor Honoris Causa) címet adományoz. A feltárt tendenciák ugyanis hatást gyakoroltak mind a bipoláris világot megszüntető megfontolásokra, mind pedig az új biztonsági felfogás kialakítására és világméretű elfogadtatására.

A címmel járó oklevél ünnepélyes átadására a Szenátus rendkívüli ünnepi ülésén kerül sor 2010. február 19-én 15.00 órai kezdettel, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem dísztermében (Bp. Hungária krt. 9-11.)

Programok:

2010. február 18. 15.00 Wallerstein professzor előadása a ZMNE „Lejtős II” termében Az USA, Európa és Oroszország stratégiai alternatívái” címmel.

2010. február 19.

15.00 Szenátus Ünnepi Ülése – Díszterem

16.00-16.45 Találkozás a sajtó képviselőivel a Zrínyi teremben

A rendezvényekre tisztelettel meghívom a szerkesztőség és fotórovat munkatársait.

Felhívom a szerkesztőség figyelmét, hogy – Wallerstein professzor programjai miatt – interjúkra, kérdések feltevésére csak a Szenátus ülése után van lehetőség!

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges!

Kapcsolattartó: Kiss Dezső ZMNE sajtótitkár +36 30 9147778, kiss.dezso@zmne.hu

Immanuel Maurice Wallerstein

Immanuel Maurice Wallerstein amerikai szociológus, történész. 1930. szeptember 28-án született New Yorkban. Középiskolás éveit New York City-ben töltötte a második világháború alatt.

Szociológiai tanulmányait a Columbia Egyetemen végezte, ahol 1951-ben BA, 1954-ben MA, 1959-ben pedig PhD fokozatot szerzett. Ezt követően 1971-ig az intézmény oktatója volt, majd professzori kinevezését követően munkáját a McGill Egyetemen folytatta, ahol két évvel később az Afrika Tanulmányok Társaság elnöke lett. 1976-tól 2005-ös nyugdíjba vonulásáig a Binghamton Egyetem professzora volt, ahol megalapította, és 2005-ig vezette a Fernand Braudel Központot, az itt végzett kutatások középpontjába állítva a gazdaságtudományt, a történelmi rendszereket és civilizációkat. 2000-től a Yale Egyetem Szociológia Tanszékének vezető kutatója.

Wallerstein számos neves felsőoktatási intézmény vendégprofesszora, díszdoktora, több magas rangú kitüntetés tulajdonosa. 1994–1998 között ő volt a Nemzetközi Szociológiai Társaság elnöke. 2003-ban az Amerikai Szociológiai Társaság életműdíjjal ismerte el munkásságát.

Fő műve a Modern világrendszer három kötetben jelent meg (1970, 1980, 1989). Elméleteire legnagyobb hatást Karl Marx, Fernand Braudel, Paul A. Baran és Andre Gunder Frank, valamint kortársa Pierre Bourdieu gyakorolta.

Történetfilozófiailag Wallersteintől származik a centrum-periféria világrendszer-elmélet. Eszerint a globálissá vált kapitalista világban a gazdasági és társadalmi fejlődés magas szintjén álló központ koncentrálja a tőkét, a korszerű technikát, az információt, a tudományt, innen indulnak és terjednek szét az újítások. A külterület gazdaságilag elmaradott, jellemzője az agrártermelés, a kitermelőipar, vagyis a nyersanyag biztosítása a központ számára, jellemző az alacsony technikai színvonal és a társadalmi elmaradottság.

A professzornak ez idáig 30 könyve és több száz publikációja jelent meg, az internet lehetőségeit kihasználva számos blogbejegyzést is magáénak mondhat.