Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztály


Vezetőség

Elnök: Molnár Margit, CSc
email: minervamargit(at)gmail.com
tel: (+36) 30/488 3252
munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Titkár: Juhász Gábor, PhD 
email: juhaszgaborx(at)gmail.com
tel: (+36) 30/247 5819
munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék


Bemutatkozás
 

A szakosztály 2010. október 15.-én alakult meg. Multidiszciplináris megközelítésben figyelemmel kíséri a Kárpát-medencei magyarság egészségügyi, oktatási, kulturális, foglalkoztatási, szociális és egyéb helyzetét. Törekszik a jó gyakorlatok kölcsönös megismerésére, különös hangsúlyt helyezve az innovációra. Célkitűzései közé tartozik a Kárpát-medencei magyar-magyar tudományos, oktatói, kutatói kapcsolatok szervezése és fejlesztése, közös projektekben való részvétel, közös nemzetközi, multidiszciplináris konferenciák szervezése, lebonyolítása, tudományos eredmények folyamatos publikálása, tudományos közlemények és kötetek megjelentetése.


Molnár Margit (CSc) a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékének egyetemi docense. Jogi diplomáját a Pécsi Tudományegyetem Jogtudományi Karán, szociológus diplomáját az ELTE-n szerezte. 1990 óta a felsőoktatásban dolgozik. Kandidátusi fokozatot szerzett szociológiából 1999-ben. A MTA köztestületi tagja, a Magyar Szociológiai Társaság tagja, két tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Oktatási-kutatási területe az emberi jogok és szociális jogok, valamint a szociálpolitika története. Tíz önálló könyvet és számos tudományos közleményt jelentetett meg angol és magyar nyelven. Publikációs jegyzéke a MTA adattárában található.

Juhász Gábor (Dr. habil. Ph.D) a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékének egyetemi docense. Szociálpolitikus egyetemi, és szociális munkás főiskolai diplomáit a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, Európai Unió Szakértő oklevelét a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán szerezte. Doktori (Ph.D) disszertációját közgazdaságtudomány területén akkreditált doktori program keretei között védte meg 2001-ben. 2008-ban neveléstudományi doktori iskola keretei között szerzett habilitációs minősítést. A Magyar Szociológiai Társaság, valamint az Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetségének tagja, minősített vezető tanácsadó. A Humán Innovációs Szemle című tudományos szakfolyóirat alapító főszerkesztője. Szakmai és tudományos munkássága során 150 publikációja jelent meg angol és magyar nyelven.

 


 


A szakosztály tagjai

Események

Publikációk

Éves beszámolók