Kisebbségek - Integrációs problémák a magyar társadalomban

Konferencia
Időpont: 2010. április 29. (csütrötök)
Helyszín: MTA SZAB székház, Szeged
Konferencia a Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium szervezésében
Program

Plenáris ülés
(szekcióvezető: Dr. Kovács György)

Megnyitó: 9:00-9:30

1.Vékás János (MTAKI): A kisebbségi közösségek társadalmi
integrációjának külső és belső tényezői
9:30-10:00

2.Csepeli György (ELTE-TáTK) : A kirekesztés technológiája
10:00-10:30

3.Utasi Ágnes (SZTE-BTK): Társadalmi integráció, bizalom és
partnerkapcsolati szolidaritás
10:30-11:00

4.Tóth Ágnes (MTAKI): Lojalitás, szolidaritás és integráció:
nemzetállami homogenizálás vagy a keresztkötődések sűrűsödése?
11:00-11:30

5.Eiler Ferenc (MTAKI): Enticitás és hatalom: külső impulzusok hatása
egy német közösség nemzeti identitására a XX. században (Harta 1920-1989)
11:30-12:00

Ebédszünet: 12:00-13:30

A szekció (szekcióvezető: Dr. Kozmáné dr. Soós Edit)

1.Szalma Ivett (MTA Szociológiai Kutatóintézet): Gyermekvállalás
bizonytalan munkaerő-piaci körülmények között
13:30-14:00

2.Olasz Lajos (SZTE-JGYPK): Az esélyegyenlőség sajátos terepe: nők a
hadseregben harci szolgálatban
14:00-14:30

3.Laki Ildikó (MTA Szociológiai Kutatóintézet): Fogyatékkal élők
helyzete a mai magyar társadalomban
14:30-15:00

Kávészünet: 15:00-15:15

4.Jancsák Csaba (SZTE-JGYPK): Miért jó a rossz a jóban? Ifjúsági
szubkultúrák asszimilációja a XXI.században
15:15-15:45
5.Nagy Gábor Dániel (SZTE-BTK): New age, új vallási mozgalmak
15:45-16:15

6.Máté-Tóth András (SZTE-BTK): Vallás - diszkrimináció
16:15-16:45

B szekció (szekcióvezető: Dr. Feleky Gábor)

1.Örkény Antal (ELTE-TáTK): Többségi romakép a magyar társadalomban
13:30-14:00

2.Nagy Terézia (MTA Regionális Kutatások Központja): Harmadik
világbeli migránsok, menekültek és diaszpórák ambivalens integrációja
14:00-14:30

3.Dobos Balázs (MTAKI): Etnikai pártok Magyarországon 1989 után
14:30-15:00

Kávészünet 15:00-15:15

4.Szűcs Norbert (SZTE-JGYPK): A romák életkörülményei
15:15-15:45

5.Kádár András Kristóf (Helsinki Bizottság): A roma kisebbség és a
magyar igazságszolgáltatás
15:45-16:15

6.Balog Iván (SZTE-BTK): Etnicitás
16:15-16:45