Publikációk

A konferenciák előadásaiból Hamburgban és Pécsett /német és angol nyelvű/ tanulmánykötetek jelentek meg, melyek az alábbiak:
  • Határmenti régiók és kisebbségek a 19-20. században. Tanulmányok. /Szerk.: Kupa László-Gyurok János/. Pécs, B&D Stúdió 2004. 194 p. (ISBN 963 214 603 4)
  • Globalitás-lokalitás. Etnoregionális nézőpontok Közép-Európában. Tanulmányok. /Szerk.: Kupa László/. Pécs, B@D Stúdió 2005. 253 p. (ISBN 963 218 311 8)
  • Etnokulturális találkozások Közép-Európában –történeti és jelenkori metszetben Tanulmányok. /Szerk.: Kupa László/. Pécs, B@D Stúdió 2006. 197 p. (ISBN 963 229 632 X)
  • Tájak, tájegységek, etnikai kisebbségek Közép-Európában”. Tanulmányok. /Szerk.: Kupa László/. Pécs, B@D Stúdió 2007. 237 p. (ISBN 978-963-87527-0-3)
  • Vallás és etnikum Közép-Európában. Tanulmányok. /Szerk.: Kupa László/. Pécs, B@D Stúdió 2008. 227 p. (ISBN 978-963-87527-1-0)
  • Ethno-Kulturelle Begegnungen in Mittel- und Osteuropa” /Hrsg.: Erika Hammer-László Kupa/. Hamburg, Verlag Kovac 2008. 259 p. (ISBN 978-3-8300-3434-6)
  • Kisebbségi autonómia-törekvések Közép-Európában - a múltban és a jelenben. Tanulmányok. (Szerk.: Kupa László). Pécs, PTE-Bookmaster Kft. 2009. 221 p. (ISBN 978-963-06-6725-8)