Kvalitatív Szakosztály

Vezetőség

Elnök: Németh Krisztina


Titkár: Gábriel Dóra
és Luxné Prehoda Anna

Bemutatkozás

 
A magyar szociológia „hangzó” öröksége mindmáig feltáratlan, noha a honi társadalomkutatás közel egy évszázada alkalmazza az interjúkészítés módszerét. 1945 előtt a néprajztól a szociográfiáig, a hatvanas évektől kezdődően pedig a szociológiától a társadalomtörténeten át a kulturális antropológiáig számos társadalomtudományos könyv alapját, illetve nyersanyagait ezek az interjúk szolgáltatták, és szolgáltatják mind a mai napig. Mindazonáltal a nyomtatott és publikált szövegek túlnyomó többségében az elkészült interjúknak csak töredékét ismerheti meg a szakma és a szélesebb nyilvánosság. Kutatóműhelyünk fontos célja e „hangzó” örökség megszólaltatása, azaz egyfelől az interjús nyersanyagok felkutatása, rendezése hozzáférhetővé és kutathatóvá tétele, másfelől e forrásanyag szociológiai és ismeretelméleti feldolgozása.
 
Arra kérjük, hogy amennyiben Ön rendelkezik interjúkkal, illetve a hozzájuk kapcsolódó interjútervekkel, kutatási vázlatokkal, az adatokat feldolgozó tanulmányokkal, filmekkel, stb., vagy tudomása van korábbi kutatások dokumentumairól, töltse ki online kérdőívünket!

E-kérdőív: http://20szazadhangja.hu/ gyujtemenyek  , saját gyűjtemény regisztrálása gomb.

Tagok

Események

Publikációk

Éves beszámolók

Régi tisztségviselők