Magyar Felsőoktatás 2009

Műhelykonferencia
Dátum: 2010. január 27. szerda
Helyszín: BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja (BCE, Bp. Fővám tér 8. III. előadó)
A Műhelykonferencia sorozatról

A BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja 2009. januárjában indította útjára műhelykonferencia sorozatát, amely az előző naptári év legfontosabb felsőoktatást érintő kérdéseiről kíván az egész magyar társadalom számára érdeklődésre számot tartó módon reagálni. A műhelykonferencián a professzionális kutatók mellett előadásokat tartanak kormányzati szakemberek és felsőoktatási intézmények jelenlegi és volt vezetői. Egy-egy megszólaló esetében ezek a szerepek az életpályájuk különböző szakaszaiban keverednek, ami csak növeli a gondolataik hitelességét. A „Magyar Felsőoktatás 2008” konferencián a különböző nézetek és témakörök egyfajta „kavalkádja” volt megfigyelhető. Az előadások gerjesztette vitákat legtalálóbban talán az tükrözi, hogy a szerkesztők által, a konferenciáról készült tanulmánykötet bevezetőjében állítások helyett inkább kérdések sorakoztak: „Mi az oka annak, hogy olyan lelkesítő folyamatok, mint az európai uniós integráció, az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) kialakulása, a bolognai folyamatként elhíresült 10 éves program, stb. ellenére céltalanság, utat vesztettség, irányíthatatlanság érzése uralkodik sokakban? Mi az oka annak, hogy szinte mindenki egyhangúan egyetért abban, hogy a felsőoktatásnak nincs stratégiája?”

A 2010-es műhelykonferencia fő céljai

A fenti és további hasonló kérdések megválaszolása minden évben felmerül, mint a műhelykonferencia-sorozat lehetséges témaköre. A 2009. év kapcsán fokuszáltan szeretnénk választ kapni ezen aktuális kérdésekre és kiemelten a tudomány helyzetére a felsőoktatásban. Ez utóbbi kérdés szoros kapcsolatban van a nemzetközi versenyképességgel, különösen, ha az egyre inkább középpontba kerülő egyetemi rangsorok és az egyetemi kiválóság mérése körül kialakult szakmai vitákat nézzük.

Előzetes regisztráció

A műhelykonferencián a részvétel ingyenes. Kérjük viszont, hogy mindazok, akik az eseményen részt kívánnak venni, legkésőbb január 22-ig adják meg nevüket, intézményük elnevezését és az ott betöltött pozíciójukat jozsef.temesi@uni-corvinus.hu e-mail címen.Program

10:00 – 10:05 Megnyitó : Mészáros Tamás (BCE rektor)
10:05 – 12:00 Felsőoktatási teljesítmények, 2009
Levezető elnök, Temesi József (BCE-NFKK társigazgató)
Rudas Imre (Óbudai Egyetem, rektor): A magyar felsőoktatás a Bologna folyamatban
Csopaki Gyula (NKTH, elnök): A magyar felsőoktatás és a Kutatási és Technológia Innovációs Alap
Csillag Tamás (Diákhitel Zrt., vezérigazgató): Kinek az érdeke? (Eredmények, kihívások és kihasználatlan lehetőségek a magyar hallgatói hitelezésben)
Balogh Árpád (Nyíregyházi Főiskola, rector emeritus): Teljesítménykövetelmények az Intézményi Fejlesztési Tervek tükrében: Legyünk versenyképesek? Hol? Hogyan?

A konferencia első szekciója a felsőoktatási intézmények, illetve a felsőoktatás egészének teljesítménye szempontjából fontos témákból válogat. Az oktatási teljesítmény, annak színvonala, a lezárt alapképzési szakasz eredményei, problémái a bolognai folyamattal vannak összefüggésben. Az erről szóló előadás a magyar felsőoktatás sajátosságait, az intézményrendszer egészét figyelembe véve tárgyalja ezt a kérdéskört. A felsőoktatás K + F tevékenysége, a pályázati eredményesség fontos teljesítménymutatók: az NKTH tevékenységén keresztül kapunk erről képet. A finanszírozás-gazdálkodás kérdései között ritkán szoktunk a hallgatói oldallal kiemelten foglalkozni, pedig a magyar diákhitel rendszer európai összehasonlításban is jól megállja a helyét: erről szól a szekció harmadik előadása. Végül a felsőoktatási törvény hatályba lépése óta először alkalmazott szerződéses rendszer kapcsán hallunk a felsőoktatási intézmények teljesítményének méréséről elvi és gyakorlati megközelítésben.
12:00-12:30 Szendvics ebéd
12:30-14:30 Kutató egyetem – kiváló egyetem
Levezető elnök: Hrubos Ildikó (BCE – NFKK, társigazgató)
Dezső Tamás (ELTE-BTK, dékán): A "kutatóegyetem" koncepció Európában és Magyarországon
Patkós András (ELTE-TTK, tanszékvezető): Van-e esély a természettudományokban az európai kiválósági osztályba jutásra?
Braun Tibor (ELTE-TTK, MTA elnöki tanácsadó): Egyetemek világrangsora: az új „fétis"
Fésüs László (DE, rektor): Kutatóegyetem Magyarországon: ambíciók és realitások
A 2009-es év fontos eseménye, hogy a tudomány és a felsőoktatás vezető személyiségeinek kezdeményezésére megkezdődtek a konkrét munkálatok a kutató egyetem – kiváló egyetem rendszerének kidolgozására. A szekció előadásai a téma különböző aspektusait járják körül, kiemelt figyelmet fordítva a tudományterületi sajátosságokra. A hasonló európai kezdeményezések, már létező gyakorlatok áttekintése fontos adalékokkal szolgál a hazai megvalósíthatóság szempontjából. Ugyancsak alapvető a tisztánlátás szempontjából a téma hazai előzményeinek felidézése és mai relevanciájuk elemzése. A gyakorlati megvalósítás egyik kulcskérdése az egyetemek kiemelt státuszba való kerüléséről szóló döntés, a megfelelő mutatószámok összeállítása, amelyben fontos szerepet töltenek be a tudománymetriai módszerek. Végül az intézményi szintű tudomány-menedzsment kérdéseiről egy konkrét hazai egyetem példáján kapunk képet.
14:30-14:45 Kávészünet
14:45-16:30 Felsőoktatási stratégiák – Panelvita (angolul)
Levezető elnök: Berács József (BCE-NFKK társigazgató, és Pannon Egyetem)
Vitaindító: Andrei Marga, a Babes-Bolyai Egyetem rektora: Excellence Strategy of Universities
Korreferátumokat tartanak Csáki Csaba, a Budapesti Corvinus Egyetem, Detrekői Ákos, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és Szűcs Ferenc a Károli Gáspár Református Egyetem volt rektorai.
Az érintettek körében majdnem teljes összhang van azt illetően, hogy a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének erősödését a kutató egyetemi/kari/intézményi rendszer bevezetésétől várhatjuk. Az NFKK küldetése, hogy a magyar felsőoktatás megoldandó feladatait nemzetközi kitekintésben vizsgálja. Ezt szolgálja a panel vita bevezető előadása, amelyet Andrei Marga, a Babes-Bolyai egyetem rektora, Románia korábbi oktatási minisztere tart egy multikulturális egyetem nemzetközi versenyképessége témakörben. A Babes-Bolyai Egyetem 13 magyar felsőoktatási intézménnyel tart fenn szoros kapcsolatokat. A felkért hozzászólók nagy tapasztalatokkal rendelkeznek a hazai felsőoktatásban. A nyílt vita lehetőséget ad a konferencia minden résztvevőjének véleménye kifejtésére és ütköztetésére.