A szociológia a jelenkori társadalmak jelenségeivel foglalkozó tudomány. De a régebbi társadalomtudományokhoz, például a közgazdaságtanhoz vagy a jogtudományhoz képest a szociológusok nem korlátozzák érdeklődésüket egyik vagy másik társadalmi alrendszer (például a gazdaság, a jogrendszer vagy a politika) összetevőire és folyamataira. A mikroszociológia jelenségeitől a társadalmi makrofolymatokig, a kiscsoportoktól a globalizáció hálózataiig terjed a szociológusok érdeklődése. Számos úgynevezett ágazati szociológia (például város-, falu-, család-, ifjúság-, művészet-, vallásszociológia) alakult ki.
Az érdeklődés sokféleségének felelnek meg a szociológiai kutatások tárgyai, módszerei, fórumai és más intézményei (kutatószervezetek, nemzeti és nemzetközi szövetségek).
Kiinduláshoz, áttekintéshez és többirányú eligazításhoz a következő honlapok nyújtanak eligazítást:

http://infomine.ucr.edu/cgi-bin/search?liberal
http://www.wcsu.ctstateu.edu/socialsci/socres.html#12
http://www.sociosite.net/ 
http://www.socioweb.com/~markbl/socioweb/
http://socserv2.mcmaster.ca/w3virtsoclib/


A SZOCIOLÓGIA TÖRTÉNETE
A szociológia történetét kezdhetjük az ókori társadalomelméleteknél, általában mégis Auguste Comte-t tekintik tudományunk megalapítójának. A tizenkilencedik század közepétől számos fontos szociológiai elmélet és elméleti irányzat fejlődött ki. Ezek többségének vannak olyan honlapjai, amelyekről hozzáférhetők eredeti szövegek, feldolgozások, életrajzok, bibliográfiák és vitafórumok).

Klasszikus társadalom-elméletek és szociológiai elméletek 
szövegei, szövegrészletei

http://ssr1.uchicago.edu//PRELIMS/theory.html
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/
http://www2.pfeiffer.edu/~lridener/DSS/DEADSOC.HTML

Comte
http://membres.lycos.fr/ideologues/Comte.html

marxizmus
http://marxists.org/glossary/
http://www.marxists.org/

E. Durkheim
http://www.relst.uiuc.edu/durkheim/

M. Weber
http://www.mohr.de/mw/mwg.htm
http://www.infosoftware.de/page5.html
http://www.ne.jp/asahi/moriyuki/abukuma/

G. Simmel művei és a róluk szóló szakirodalom:
http://socio.ch/sim/index_sim.htm

George Herbert Mead
http://spartan.ac.brocku.ca/%7Elward/

Norbert Elias
http://www.usyd.edu.au/su/social/elias.html

M. Foucault
http://www.qut.edu.au/edu/cpol/foucault/

P. Bourdieu
http://www.massey.ac.nz/~nzsrda/bourdieu/home.htm

J. Habermas
http://www.habermasonline.org/
http://www.habermasforum.dk

I.Wallerstein és kritikusainak szövegei:
http://fbc.binghamton.edu/papers.htm