Nemzetnevelés – Felnőttnevelés – Közművelődés

Konferencia és szakmai találkozó
Karácsony Sándor és Durkó Mátyás emlékére
Időpont: 2010. június 24-25 (csüt-péntek)
Helyszín: Debrecen-Földes

Nemzetnevelés – Felnőttnevelés – Közművelődés

Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó

Karácsony Sándor és Durkó Mátyás emlékére

Debrecen – Földes, 2010. június 24-25.

A rendezvény szervezője:

a Debreceni Egyetem BTK Andragógiai és Művelődéstudományok Tanszéke

Földes Nagyközség Önkormányzata és a helyi intézmények és civil szervezetek

A rendezvény társszervezői:

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület

Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottságának Nevelés-, Művelődéstudományi és Pszichológiai Szakbizottsága

A rendezvény támogatói:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Földes nagyközség szervezetei

2010. június 24., csütörtök – Szakmai Találkozó

10.30 Találkozó Durkó Mátyás sírjának megkoszorúzásához a Köztemető előtt. A tisztelgők csoportját kalauzolja: dr. Éles Csaba tanszékvezető, egyetemi docens, DE BTK és dr. Juhász Erika, főiskolai docens, DE BTK

11.00 Tisztelgés Durkó Mátyás sírjánál

Felvezető: Dr. Majdán János, rektor, egyetemi docens, EJF

Koszorúk elhelyezése

12.00 A résztvevők érkezése és regisztrációja a konferencia helyszínén (DAB Székház)

14.00 Megnyitás és plenáris előadások (DAB Székház Nagyelőadó)

Levezető elnök: Dr. Juhász Erika, főiskolai docens, DE BTK

Megnyitó: NEFMI és DE vezető képviselői (felkérés alatt)

14.20 Durkó Mátyás Emlékérem átadása (DAB Székház Nagyelőadó)

Átadja: Dr. Koltai Dénes, elnök, MTA Pedagógiai Bizottság Andragógia Albizottsága

14.40 Plenáris előadások (DAB Székház Nagyelőadó)

Egyén és közösség Karácsony Sándor pedagógiájában – Az életmű áttekintése alapján

Előadó: Heltai Miklós, elnök, Csökmei Kör

„Ablakot kellett nyitni a világra!” – a Durkó életmű üzenete

Előadó: Dr. Szabó Irma, osztályvezető, NEFMI

15.40 Kávészünet


16.00 Indulás autóbusszal Földesre

(Az oda-vissza útra biztosítjuk a szállítást autóbusszal!)

16.45 Koszorúzás Karácsony Sándor domborképmásánál

Felvezeti: Horváth Sándorné, a Karácsony Sándor ÁMK igazgatója

Koszorúk elhelyezése

17.00 Karácsony Sándor Állandó Emlékkiállítás megtekintése

Felvezeti: Péter Imre, elnök, Karácsony Sándor Művelődési Társaság

18.00 Vacsora Földesen a Szabadidő Központban (falusi vendéglátás)

Köszöntő: Jeneiné Egri Izabella, Földes polgármestere

22.00 Visszaindulás Debrecenbe

2010. június 25., péntek – Tudományos Konferencia

09.00 Megnyitó és plenáris előadások

Megnyitja: DE BTK tudományos dékánhelyettes

09.10 Plenáris előadás

Nemzetnevelés – szabadművelődés – közművelődés

Széchenyitől Karácsonyig

Előadó: Dr. Éles Csaba, tanszékvezető, egyetemi docens, DE BTK

Karácsony-tanítványok generációi

Előadó: Dr. Sári Mihály, rektorhelyettes, egyetemi docens, EJF

Durkó Mátyás andragógiai felfogása

Előadó: Dr. Koltai Dénes, dékán, PTE FEEK

10.00-10.30 Kávészünet

10.30-12.00 Szekcióelőadások 4 szekcióban

12.00-13.00 Ebéd

13.00-14.30 Szekcióelőadások 4 szekcióban

14.30-15.00 Kávészünet

15.00-16.30 Szekcióelőadások 3 szekcióban

16.30-17.00 Zárszó

Üzenet a jövőnek

Zárszót tart: Dr. Laczkó Tibor, dékán, DE BTK

17.00- A résztvevők hazautazása


Szekcióbeosztások

10.30-12.00 C terem: Az andragógia elméleti és történeti aspektusai

Szekcióvezető: Majdán János

Név

Előadás címe

Farkas Éva

A szabadművelődéstől a formális tanulásig

Győry Csaba

Alexander Kapp, az andragógia névadója. És elméletírója?

Harangi László

Heutagógia versus andragógia

Borsi Csaba

A tudás mint „szabad jószág” a felnőttképzésben

Varga Gyula

A nemzetnevelés kérdése az erdélyi filozófiai iskolában

10.30-12.00 Nagyterem: Az andragógia gyakorlati aspektusai I.

Szekcióvezető: Kerülő Judit

Név

Előadás címe

Borsi Árpád

Digitális írástudás a Felnőttképzési törvényben. Érvek és ellenérvek

Pete Nikoletta

Tréningek hatékonysága

Leszkó Hajnalka

Az előzetes tudás mérésének jelentősége a tanulási folyamatban

Farkas Erika

Ha a folyamatok nem változnak…

A munkaerő-piaci kereslet és kínálat közelítése

10.30-12.00 Klubterem: A kultúra elméleti és történeti aspektusai

Szekcióvezető: T. Molnár Gizella

Név

Előadás címe

Drabancz M. Róbert

Az alkonyat fényében. Kultúra, nemzet és művelődés Hankiss János nemzetkarakterológiájában

Németh János István

A klasszikus kultúra-fogalom genealógiája és jellemző formaváltozatai a 19-20. században

Utry Attila

Az emberi szellem ökológiája (kultúra és kommunikáció-elméleti összefüggések)

Bujdosóné Dani Erzsébet

Népművelő túlélés: a kultúra, mint a túlélés záloga a Trianon utáni Erdélyben

10.30-12.00 B terem: A kultúra gyakorlati aspektusai I.

Szekcióvezető: Borbáth Erika

Név

Előadás címe

Ponyi László

Megújuló közművelődés – az Egri Kulturális és Művészeti Központ és projektjei

Hervainé Szabó Gyöngyvér

A minőségi kultúra oktatásának nézőpontjai és módszerei a Minőségfejlesztő tanár mesterszak keretében

Laki Ildikó

A kulturális intézmények változó arca

Máté Krisztina

A kistérség és kultúra

13.00-14.30 C terem: Karácsony Sándor és Durkó Mátyás munkássága I.

Szekcióvezető: Maróti Andor

Név

Előadás címe

Deme Tamás

Karácsony Sándor neveléselméletének világnézeti és oktatáspolitikai aktualitása

Miklóssy Endre

Nyugat peremén. Karácsony Sándor és Alekszej Loszev emberképe.

Zám Lajosné

Az én Karácsonyom

Kurta Mihály

Durkó Mátyás Ezoterikus és Exoterikus Andragógiai Tanítása

13.00-14.30 Nagyterem: Az andragógia gyakorlati aspektusai II.

Szekcióvezető: Chrappán Magdolna

Név

Előadás címe

Kerülő Judit

A felnőttek tanulásának örömei és nehézségei

T. Molnár Gizella

A népművelőtől az andragógusig – a hallgatóknak közvetített ismeretek tartalmi változásai

Sári Szilvia

Az andragógus és nem andragógus oktatók módszertanának felmérése Közép-Európában

Hangya Dóra

„Okosan adni, méltósággal fogadni” A fogyatékossággal élők társadalmi integrációja a felnőttképzés és a foglalkoztatás tükrében

13.00-14.30 Klubterem: Andragógiai kutatások

Szekcióvezető: Győry Csaba

Név

Előadás címe

Engler Ágnes

A felnőttkori tanulás közösségi hozadéka

Erdei Gábor

Közművelődési és kulturális intézmények társadalmi megítélése Debrecenben

Juhász Erika

Az autonóm tanulás megjelenési formái

Barabási Tünde

Szeretetszolgálat a felnőttképzésben. Esetpélda a romániai egyházi felnőttképzésből

Takács-Miklósi Márta – Vámosi Tamás

Minőségügyi ismeretek – két felsőoktatási intézmény hallgatóinak szemszögéből

13.00-14.30 B terem: A kultúra gyakorlati aspektusai II.

Szekcióvezető: Hervainé Szabó Gyöngyvér

Név

Előadás címe

Borbáth Erika

A közművelődés szervezete napjainkban

Francz Vilmos

Közművelődés – közoktatás „Együtt a tanulókért” című kötet bemutatása

Hartl Mónika

Tanulás lehetőségei a borturizmus során

Herczegh Judit

Internethasználat és Kommunikáció a Debreceni Egyetemen

Szirmai Éva

Kinek és minek tanítunk médiát?

15.00-16.30 C terem: Karácsony Sándor és Durkó Mátyás munkássága II.

Szekcióvezető: Éles Csaba

Név

Előadás címe

Varga Eszter

Karácsony Sándor pedagógiai mesterfogásai

Tamusné Molnár Viktória

Karácsony Sándor és a művészetek

Tátrai Orsolya

Az önnevelés Durkói értelmezésének aktualitása

Fenyő Imre

Karácsony Sándor filozófiai recepciója a XXI. században

15.00-16.30 Nagyterem: Az andragógia gyakorlati aspektusai III.

Szekcióvezető: Farkas Éva

Név

Előadás címe

Kenyeres Attila

A figyelem fenntartása a Minden Tanulás felnőttképzési sorozat filmjeiben

Márkus Edina

A felnőttképzési szolgáltatások szerepe. Elvárások és valóság

Rendek Tímea

Lehetőség kontra hozzáférés

Szabó József

Komplex megoldások a médiaszakemberek képzésében

15.00-16.30 Klubterem: Kultúrakutatások

Szekcióvezető: Fónai Mihály

Név

Előadás címe

Buda András

Különbözőségek és hasonlóságok

Dominek Dalma

Múzeum – Környezeti nevelés?

Nagy Angelika

Sztereotípia és valóság

Szabó János Zoltán

A fesztiválok hatása a közösségi és kulturális életre