Oktatásszociológiai szakosztály

Vezetőség

Elnök: Nagy Péter Tibor, DSc
  e-mail: nagy.peter.tibor(at)ella.hu
  munkahely: OFI-OPKM, WJLF

Titkár: Boreczky Ágnes, CSc
  e-mail: boreczky(at)gandalf.elte.hu
              bokany(at)ludens.elte.hu
  munkahely: ELTE PPK IPPK 

A szakosztály korábbi elnökei: Kozma Tamás, Lukács Péter, Hrubos Ildikó

A szakosztály korábbi titkára: Lukács Péter

A szakosztály saját honlapja: http://oktatas.uni.hu

Bemutatkozás

A szakosztály célja
 
A szakosztály célja az oktatás és a társadalom kapcsolatának interdiszciplináris megközelítése.
Az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya az ez iránt érdeklődőket tömöríti: elsősorban oktatókat, kutatókat, tanárokat, fejlesztőket, oktatáspolitikusokat és tisztviselőket, valamint egyetemi és főiskolai hallgatókat tömörít. Nem szakosztályi tagokat is szívesen látunk.

Fő tevékenységformák
  • konkrét kutatási eredmények megvitatása 
  • megjelent kötetekről tudományos viták rendezése
  • Educatio számok köré szerveződő tematikus tudományos konferenciák, call for papers rendszerü tág témájú éves konferenciák
A szakosztály elnöke
 
Nagy Péter Tibor, egyetemi tanár, az MTA doktora. Oktatásszociológiai, oktatástörténeti, és vallásszociológiai témákban jelentette meg könyveit és tanulmányait, vezette kutatásait. Lásd erről: http://nagypetertibor.uni.hu. Szakmai pályafutása elsősorban az Oktatáskutató Intézethez (jelenleg: OFI-OPKM-hez) illetve a Wesley János Lelkészképző Főiskolához kötődik. Tagja az Educatio szerkesztőbizottságának, az MTA oktatásszociológiai és neveléstörténeti albizottságainak.
 
A szakosztály titkára
 
Boreczky Ágnes, főiskolai tanár, a neveléstudományok kandidátusa. Kutatásai a nevelésszociológia és a neveléstörténet, illetve a nevelésszociológia, családszociológia és narratív szociológia határain mozognak. Legújabb kutatási területe a multikulturális pedagógia. Az utóbbi évek fontosabb publikációit lásd a http://www.doktori.hu honlapon. 1993 óta az ELTE tanára, jelenleg az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán, az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központban dolgozik. Tagja az MTA oktatásszociológiai albizottságának.

Események

Éves beszámolók