Éves beszámolók

2009. évi beszámoló

2010. évi beszámoló

 

Szakosztályi beszámoló

Társadalomstatisztikai szakosztály

 

Szakosztályi rendezvények 2010

A 2010 évben négy szakosztályi rendezvény került megvalósításra. Ezek sorrendben a következők voltak:

· Összekapcsolt cenzusok adatainak sokcélú hasznosítása – agrárcenzus és népszámlálás

· Az adminisztratív adatállományok statisztikai célú hasznosítása – különös tekintettel a népszámlálásra

· Adatok anonimizálása, hozzáférés a mikroadatokhoz, archiválás

· A társadalmi fejlődés mérése - a Stiglitz jelentés tanulságai

Az első három műhelykonferenciát a Fényes Elek Műhely (FEM) keretében a Magyar Szociológiai Társaság (MSZT) Társadalomstatisztikai szakosztálya, a Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitikai Intézete rendezte.

A Stiglitz jelentés kapcsán rendezett kerekasztal beszélgetés a Magyar Szociológia Társaság konferenciáján került megrendezésre.

Rendezvények látogatottsága

A Corvinuson megtartott rendezvényeket 30-40 fő látogatta. Az MSZT konferencián tartott kerekasztal beszélgetésen 15-20 fős hallgatóság vett részt.

 

A rendezvények beszámolói

A rendezvények beszámolói, és a „Fényes Elek Műhely” műhelykonferenciák kapcsán készített szakmai ajánlásai a következő oldalon érhetők el:

http://fenyeselekegyesulet.wordpress.com/eloadasok/2010-2/

https://szociologia.hu/page.php?item=1499

 

 

2011-es tervek

Programjavaslat a Fényes Elek Műhely (FEM) keretében szervezendő MSZT Társadalomstatisztikai szakosztály 2011. évi műhelykonferenciáira

A műhelykonferenciák célja

 

A FEM, - a korábbi gyakorlatnak megfelelően – folytatja a szakmai párbeszédet a különböző, statisztikai, szociológiai és közgazdasági jellegű kérdésekben. A 2011. évi programban kitüntetett helyet kapott a 2011. évi népszámlálással összefüggő tematika, amelyet egyébként Központi Statisztikai Hivatal vezetése is támogat.

A szakmai rendezvényeknek az a célja, hogy - a tapasztalatok konkrét hasznosítása mellett - a statisztikai kultúra terjesztését is szolgálja, és szükség szerint a műhelyvita összegzéseként szakmai ajánlások megfogalmazására is sor kerül.

A program az előzetes elképzeléseket tartalmazza, amelyek a későbbiekben – az egyeztetések során - módosulhatnak.

A tartalmas és jól előkészített műhelybeszélgetések érdekében a felkért előadók előzetesen írásos anyagot készítenek, amely alapján a felkért korreferensek érdemben tudnak kapcsolódni az adott témakörhöz.

A 2011. évi népszámlálás programjával kapcsolatosan:

A népszámlálási szakértők által jegyzett írásokban fel kell tüntetni azt, hogy az adott kérdés kapcsán korábban milyen hivatali döntések születtek, amelyek számottevően behatárolják a vita során felmerülő újabb javaslatok hasznosíthatóságát.

 

 1. A 2010 októberi próbaszámlálás tapasztalatai. Írásos bevezető: Változások a 2011. évi népszámlálás programjában. Kiemelt kérdések: a./ az etnikai , vallási, valamint a fogyatékosságra vonatkozó kérdésblokkok, b./ az adatvédelmi szempontok.

Szakmai tapasztalatok: a Népesedésstatisztikai főosztály által kijelölt személy,

Korreferensek etnikai, vallási adatok: Tóth Ágnes, Vékás János

Adatvédelmi szempontok: Lakatos Miklós, Szép Katalin, Antal László, a szakfőosztály képviselői, az Adatvédelmi Biztos Hivatalának képviselője, külső szakértők.

Időpont: 2011 április első fele.

 

 1. A 2011. évi népszámlálás validálási terve. Kerekasztal beszélgetés előzetes írásos anyag alapján. Konzisztencia vizsgálat, más hasonló információt begyűjtő adatfelvételekkel („tükörstatisztikákkal”) való összehasonlítás. (Gazdasági aktivitás, foglalkozás, gazdasági ág, nemzetközi migráció, lakásstatisztika.) További kérdés az aktivitási-inaktivitási határ korrekt meghúzása, figyelembe véve a sokcélú hasznosítás szempontjait.

Előadó: Mag Kornélia

Kerekasztal résztvevői: Székely Gáborné, Lakatos Miklós, Köllő János, Hegedűs József, Vékás János, Kutas János, NKI szakértői, szakfőosztályok további szakemberei)

A kérdezési mód hatása az adatfelvétel során kapott eredményekre. A népszámlálások során először fordul elő, hogy – a hagyományos kérdezőbiztosi módszer mellett - a feltett kérdésekre a lakosság egy része interneten keresztül, egy másik része pedig önkitöltéses formában ad választ. Kérdés, hogy a háromféle kérdezési mód alkalmazása miképpen hat a kapott eredményekre. A vitára bocsátott anyag egybeveti a 2009. évi próbakérdezés tapasztalatait a 2010 októberivel.

Előadó: Vereczkei Zoltán

Korreferensek:

Időpont: 2011 május első fele.

 

 

 1. A 2011. évi népszámlálással kapcsolatos minőségbiztosítási lépések. Az ex ante és az ex post lépések.)

Előadó: Mag Kornélia, Erdei Virág

Korreferensek:

A 2011. évi népszámlálás utóvizsgálatának programja. Kerekasztal beszélgetés előzetes írásos anyag alapján

Résztvevők: Erdei Virág, népszámlálási és külső szakértők

Időpont: 2011 június.

 1. Tájékoztatási formák a népszámlálási adatok kapcsán – a szegmentált felhasználói igények alapján. Mikroadatokhoz való hozzáférés. Felhasználói igények intézményes keretek közötti megjelenítése és kezelése. (Felhasználói Tanács) Kerekasztal beszélgetés előzetes írásos anyag alapján.

Résztvevők: Kovács Marcell, Lakatos Miklós, Szép Katalin, népszámlálási és külső szakértők.

A népszámlálási adatok területi metszetben való hasznosítása. Kerekasztal beszélgetés előzetes írásos anyag alapján.

Résztvevők: Faluvégi Albert, Lakatos Miklós, Kovács Katalin, Juhász Pál, Vécsei Pál, népszámlálási és külső szakértők.)

Időpont: 2012 február.

Az adminisztratív nyilvántartások statisztikai hasznosítását célzó projekthez kapcsolódva

 1. Előzetes szakmai vélemények begyűjtése és megvitatása

Szervezők: Gárdos Éva, Harcsa István, Kodaj Katalin

Időpont: 2011 április?

6. A Statisztikai törvény szakmai vitája.

Vitaindító: a KSH vezetése által felkért szakember

Korreferensek: …

Kerekasztal beszélgetés: KSH-beli és külső szakemberek részvételével

Időpont: 2011 május vége?

7. Az igazgatási célú nyilvántartásokkal szembeni általános minimum kritériumkövetelmény rendszer a statisztikai hasznosíthatóság érdekében. Az adatgazdák által vállalható feladatok megtárgyalása.

Szervezők: Gárdos Éva, Szép Katalin, Harcsa István, Kodaj Katalin, Györki Ildikó, Ercsey Zsófia, Lakatos Miklós.

Időpont: 2011 szeptember eleje.

8. A regiszteralapú népszámlálás előkészítését célzó próba-összekapcsolások tapasztalatainak a megtárgyalása.

Szervezők: Gárdos Éva, Harcsa István, Kodaj Katalin

Időpont: 2011 szeptember vége.

A társadalmi fejlődés mérésével kapcsolatos kutatási kezdeményezés kapcsán

 1. Kerekasztal beszélgetés a társadalmi fejlődés mérésével kapcsolatos kutatásokban érdekelt intézmények képviselőivel. Közös platform kialakítása egy nemzeti szintű kutatási program kezdeményezéséhez.

Résztvevők: Gyulai Iván – Harcsa István –Hüttl Antónia, a KSH részéről Janák Katalin, Tokaji Károlyné

Időpont: 2011 március.

 1. A társadalmi fejlődés mérésével kapcsolatos nemzeti szintű kutatási program kereteinek a megvitatása. A kormányzati illetékesek és az MTA vezetése számára készített dokumentum megtárgyalása.

Résztvevők: Gyulai Iván – Harcsa István – Hüttl Antónia, a KSH részéről Janák Katalin, Tokaji Károlyné

Időpont: 2011 október.

Egyéb tematikájú programok

 1. Szakmai etikai kódexek szerepe, lehetőségeik a szakmai közéletben. (A magyar statisztika etikai kódexe, az ISA (Nemzetközi Szociológiai Társaság) etikai kódexe, és más etikai kódexek alapján.)

Szervező: Harcsa István,

Résztvevők: az MST Etikai Testületének képviselői, a különböző diszciplinák képviselői (Valuch Tibor, …..)

Időpont: 2011 szeptember.

 1. Lakossági minták kialakítása - kapcsolatuk a népszámlálási adatokkal. A lakossági adatgyűjtések integrált keretek közötti kialakítása. Kerekasztal beszélgetés előzetes írásos anyag alapján

Résztvevők: a KSH Lakossági Adatgyűjtési Bizottság (LAB) képviselői, Szép Katalin, Fraller Gergely, és külső szakértők.

Időpont: 2011 november.

Melléklet

A műhelykonferenciák témafelelősei, szervezői

 

A témafelelősök, szervezők gondoskodnak arról, hogy a műhelykonferencia előtt három héttel az előzetes írásos anyagot a felkért korreferensek megkapják.

 

 1. A 2010 októberi próbaszámlálás tapasztalatai. .

Szervező: Harcsa István

 

 1. A 2011. évi népszámlálás validálási terve. A kérdezési mód hatása az adatfelvétel során kapott eredményekre Kerekasztal beszélgetés előzetes írásos anyag alapján.

Témafelelős: Mag Kornélia, Vereczkei Zoltán

 

 1. A 2011. évi népszámlálással kapcsolatos minőségbiztosítási lépések. Az ex ante és az ex post lépések.) A 2011. évi népszámlálás utóvizsgálatának programja.

Témafelelős: Mag Kornélia, Erdei Virág

 1. Tájékoztatási formák a népszámlálási adatok kapcsán – a szegmentált felhasználói igények alapján. Mikroadatokhoz való hozzáférés. A népszámlálási adatok területi metszetben való hasznosítása. Kerekasztal beszélgetés előzetes írásos anyag alapján.

Témafelelősök: Szép Katalin, Kovács Marcell, Faluvégi Albert, Lakatos Miklós

Szervező: Harcsa István

Az adminisztratív nyilvántartások statisztikai hasznosítását célzó projekthez kapcsolódva

 1. Előzetes szakmai vélemények begyűjtése és megvitatása

Szervezők: Gárdos Éva, Harcsa István, Kodaj Katalin

6. A Statisztikai törvény szakmai vitája.

Szervező: Harcsa István

7. Az igazgatási célú nyilvántartásokkal szembeni általános minimum kritériumkövetelmény rendszer a statisztikai hasznosíthatóság érdekében. Az adatgazdák által vállalható feladatok megtárgyalása.

Szervezők: Gárdos Éva, Szép Katalin, Harcsa István,

8. A regiszteralapú népszámlálás előkészítését célzó próba-összekapcsolások tapasztalatainak a megtárgyalása.

Szervezők: Gárdos Éva, Harcsa István, Kodaj Katalin

A társadalmi fejlődés mérésével kapcsolatos kutatási kezdeményezés kapcsán

 1. Kerekasztal beszélgetés a társadalmi fejlődés mérésével kapcsolatos kutatásokban érdekelt intézmények képviselőivel.

Szervezők:Gyulai Iván – Harcsa István –Hüttl Antónia

 1. A társadalmi fejlődés mérésével kapcsolatos nemzeti szintű kutatási program kereteinek a megvitatása.

Szervezők:Gyulai Iván – Harcsa István – Hüttl Antónia,

Egyéb tematikájú programok

 1. Szakmai etikai kódexek szerepe, lehetőségeik a szakmai közéletben

Szervező: Harcsa István,

 1. Lakossági minták kialakítása - kapcsolatuk a népszámlálási adatokkal. A lakossági adatgyűjtések integrált keretek közötti kialakítása. Kerekasztal beszélgetés előzetes írásos anyag alapján

Szervező: Harcsa István

 

 

 

A 2010-es rendezvények részletes programja

 

1. Összekapcsolt cenzusok adatainak sokcélú hasznosítása – agrárcenzus és népszámlálás

Helyszín: a Budapesti Corvinus Egyetem (Közraktár utca 2-6.) Könyvtárának oktatóterme

(I. emelet)

 

Időpont: 2010 január 6. 13’00

Vitavezető: Hrubos Ildikó (Budapesti Corvinus Egyetem)

13’00-13’40

Cenzusok összekapcsolása – lehetőségek az agrárgazdálkodás és az életkörülmények közötti összefüggések feltárására

Előadó: Harcsa István (Központi Statisztikai Hivatal)

Korreferátor: Kovách Imre (MTA Politikatudományi Intézete)

13’40-14’00

Informatikai tapasztalatok az adatállományok összekapcsolásáról

Előadók: Jónás István (Központi Statisztikai Hivatal)

14’10-14’40

A területfejlesztés részéről megfogalmazódó szakmai igények

Előadók: Szaló Péter-Tipold Ferenc (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium)

14’40-16’00

Vita

Az előadáson 30-40 fő vett részt.

Az előadás kapcsán megfogalmazott szakmai ajánlások elérhetők a következő oldalon:

http://fenyeselekegyesulet.wordpress.com/eloadasok/2010-2/cenzusok-osszekapcsolasa/

2. Az adminisztratív adatállományok statisztikai célú hasznosítása – különös tekintettel a népszámlálásra

A műhelykonferencia időpontja: 2010 március 29, délután 13 órától.

Helyszíne: a Budapesti Corvinus Egyetem (Közraktár utca 2-6.) Könyvtárának olvasóterme (I. emelet)

Program

Vitavezető: Harcsa István (FEM)

13'00-13'30

Az adminisztratív adatforrások statisztikai célú felhasználása - Általános tájékoztató
Előadó
: Gárdos Éva (KSH)

13”30-14'00

A 2011. évi népszámlálás előkészítése során a regiszterek alkalmazhatóságáról szerzett tapasztalatok

Előadó: Erdei Virág (KSH), Kovács Marcell (KSH)

14'00-14'20

A népszámlálás regiszteralapú végrehajtásával kapcsolatos korábbi elképzelések, nemzetközi tapasztalatok, jövőben hasznosítható ajánlások

Előadó: Lakatos Miklós (KSH)

14'20-15'30

A regiszteralapú népszámlálás feltételei Magyarországon

Előadó: Kodaj Katalin (Neumann-ház) Tanulmány:

Korreferensek: Kovács Erzsébet (Budapesti Corvinus Egyetem)

Lakatos Miklós (KSH)

 

15'45-17'00

Kerekasztal beszélgetés, vita

Résztvevők:

- Dr. Császár Gyula (ONYF)

- Csizmár Csabáné (OEP)

- ErdeiVirág (KSH)

- Gárdos Éva (KSH)

- Kerekes Zsuzsa (Adatvédelmi Biztos Hivatala),

- Kodaj Katalin (Neumann-ház)

- Kovács Marcell (KSH)

- Lakatos Miklós (KSH)

- Rudas Tamás (ELTE)

 

3. Adatok anonimizálása, hozzáférés a mikroadatokhoz, archiválás

Időpont: 2010. május 26. 13.00-18.30.

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem (Közraktár utca 2-6.) Könyvtár oktatóterme.

13’00 - 13’25

Anonimizálási és adathozzáférési eljárások a hivatalos statisztika gyakorlatában

Előadó: Szép Katalin (KSH)

 

13’25 - 13’50

Az Állami Foglakoztatási Szolgálat adatbázisaihoz való hozzáférés

Előadó: Busch Irén (ÁFSZ)

 

13’50 - 14’15

Az anonimizált adatkérések jelenlegi rendszerével kapcsolatos tapasztalatok

Előadó: Kodaj Katalin (Neumann kft)

 

15’00 - 16’30

Kerekasztal beszélgetés az adathozzáféréssel kapcsolatos felhasználói tapasztalatokról

Résztvevők:

Benedek Dóra (Költségvetési Tanács)

Cseres-Gergely Zsombor (MTA Közgazdaságtudományi Intézet és Budapest Intézet)

Fábián Zoltán (TÁRKI)

 

16’40 – 18’30

Kerekasztal beszélgetés az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekről

Résztvevők és témakörük:

Kerekes Zsuzsa (Adatvédelmi Biztos Hivatala): Az Adatvédelmi Biztos Hivatalának az adathozzáféréssel kapcsolatos jövőbeni tervei).

Lakatos Miklós (KSH): Az adathozzáféréssel kapcsolatos adatvédelmi szempontok a KSH-ban

Ligeti Miklós (IRM): Az adathozzáférés jogi háttere a bűnügyi nyilvántartásokban, ezzel kapcsolatos jövőbeni lehetőségek

 

 

4. A társadalmi fejlődés mérése - a Stiglitz jelentés tanulságai

Szekció az MSZT éves konferenciáján és közgyűlésén
Időpont: 2010. november 5-7.
Helyszín: Wesley János Lelkészképző Főiskola (1086 Budapest, Dankó utca 11.)

Kerekasztal

 

Társadalomstatisztikai Szakosztály - szervező és levezető elnök: Harcsa István és Hrubos Ildikó

 

Helyszín: Kline terem, földszint

 

 

Vitavezető: Hrubos Ildikó (BCE)

 

Vitaindító előadások:

 

Hüttl Antónia (BCE): Mérés a gazdaságban és a társadalomban – lehetőségek és korlátok

Harcsa István (KSH): A Stiglitz jelentés – továbbra is a régi paradigmák mentén?

 

Résztvevők:

 

Gyulai Iván (ÖIA)Hüttl Antónia (BCE)

Pozsonyi Pál (KSH)
Halpern László (MTA KI)

Kőrösi Gábor (MTA KI)

Tardos Róbert (MTA-ELTE)
Harcsa István (KSH)

 

 

2011. évi beszámoló

2012. évi beszámoló

2018. évi beszámoló