2009. évi beszámoló

Beszámoló a Holisztikus Ökológia Szakosztály 2009-es működéséről

A Szakosztály a 2009. évben folytatta a 2008-ban megkezdett működését. Célunk továbbra is, hogy a Természet és az ember kapcsolatát, ill. ezen keresztül, az ökológiai problémákat a jelenleg általános tudományos megítéléshez képest egy holisztikus szemlélettel kiegészítve mutassuk be.

A szakosztály 2009-ben kétszer ülésezett, mindkét alkalommal jelentős számú érdeklődővel. Az előadásokat követően az elhangzott előadásokkal kapcsolatos beszélgetés, ill. tudományos vita folyt.

Az résztvevők összetételével kapcsolatosan elmondható, hogy a Magyar Szociológiai Társaság tagjai mellett, fiatal kutatók, egyetemi hallgatók, ill. egyéb külső érdeklődők is részt vettek az üléseken.

2009-es üléseink előadói, ill. előadásaiknak címei a következők voltak:

- Hetesi Zsolt, fizikus és Nobilis Márió, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója: Az ökológiai válság megítélése a tudomány és a katolikus egyház részéről (2009. április 14.)

- Vida Gábor, akadémikus: Globális Válság ökológus szemmel (2009. május 12.)

A két szakosztályi ülés mellett fontos esemény volt a szakosztály életében, hogy a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciáján két szekciót is szervezett. (Ezek a „A tudományos forradalom szükségszerűsége a társadalomtudományban”, ill. a „Szép új világ?” című szekciók voltak, amelyek az időkorlát miatt közösen tartották ülésüket)

Antal Z. László

elnök

Ledinger Dániel

titkár