Régi tisztségviselők

2010 júniusig

Elnök: Enyedi Zsolt, CsC
e-mail: enyedizs(at)ceu.hu
tel: 327 3025
munkahely: Közép Európai Egyetem, Budapest

Titkár: Karácsony Gergely, MA
e-mail: karacsony(at)median.hu
munkahely: Budapesti Corvinus Egyetem
 
A szakosztály a politikai szociológia klasszikus témáival foglakozik: választási magatartás, a társadalmi struktúra politizálódása, a kormánypolitikák hatása a társadalmi viszonyokra, politikai pszichológia és kommunikáció, a pártok és civil szervezetek viselkedése, stb. A szakosztály műhelyként működik: rendezvényein előzetesen írásban köröztetett dolgozatokat vitat meg. Célunk az empirikus megalapozottságú és interdiszciplináris (a politikatudomány és a szociológia szempontjait ötvöző) tanulmányok támogatása.
 
Enyedi Zsolt a Közép Európai Egyetem Politikatudományi Tanszékének docense. Szociológiát, politikatudományt, történelmet és összehasonlító társadalomtudományokat tanult Budapesten és Amszterdamban. Politikatudományi PhD-jét 1998-ban szerezte. Kutatási területei: politikai attitűdök, pártpolitika, tekintélyelvűség, és politikai intézmények.
 
Karácsony Gergely a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézetének adjunktusa, a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet kutatási igazgatója. Szociológia szakon végzett az ELTE-n, jelenleg PhD tanulmányait végzi politikatudományból. Kutatási területei: politikai közvélemény és választói magatartás.