Interetnikus konfliktusok Közép-Európában - a múltban és a jelenben

Konferencia
Időpont: 2010. november 12-13. (péntek-szombat)
Helyszín: Pécs, Ifjúság útja 6, PTE BTK Kari Tanácsterem

A Magyar Szociológiai Társaság Etnikai Kisebbségkutató Szakosztálya, a

Pécsi Akadémiai Bizottság Kisebbségkutató Munkabizottsága és a

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Történettudományi Intézetének Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszéke

tisztelettel meghívja Önt az

„Interetnikus konfliktusok Közép-Európában - a múltban és a jelenben”

konferenciára

A konferencia időpontja: 2010. november 12-13.

A konferencia helye: Pécs, Ifjúság útja 6, PTE BTK Kari Tanácsterem

Programok:

November 12.

10.00 Regisztráció

10.30 Megnyitó

Előadások

11.00 Prof. Dr. Gerhard Seewann, PTE BTK : A magyarországi németek lojalitás-konfliktusa Horthy és Hitler között

11.15 Prof. Dr. Dövényi Zoltán (DSc), PTE TTK- Szalai Gábor (PhD-hallgató) PTE TTK: A második világháborút követő migrációk hatása a dél-dunántúli lokális közösségekre

11.30 Dr. Gerhard Baumgartner (PhD), Fachhochschule Joanneum, Graz: Az 1995-ös bombamerénylet Felsőőrben (Oberwart) és hatása az osztrák kisebbségi politikára

11.45 Prof. Dr. Hajdú Zoltán (DSc), MTA RKK: A poszt-jugoszláv térség etnikai konfliktusai, 1990-2010

12.00 Prof. Dr. Kupa László (CSc), PTE BTK: Küzdelem a 'fantommal' ?! Bibó István Trianonról

12.15 Összegzés, vita

12.45 Szünet

14.00 Dr. Manfred Glauninger, Österreichische Akademie der Wissenschaften: Kontakt-Konflikt-Integration. Wien als ethnischer und sprachlicher „Schmelztiegel” im 19. und 20. Jahrhundert

14.15 Prof. Dr. Tóth Pál Péter (DSc), KSH Népességtudományi Kutatóintézet: Asszimiláció az észak-erdélyi magyarság körében. Történeti visszatekintés

14.30 Dr. Hornyák Árpád (PhD), PTE BTK: Koszovó 2004 márciusában. A szerb-albán etnikai konfliktus újabb fejezete

14.45 Prof. Dr. Gábrity Molnár Irén (PhD), Újvidéki Egyetem, Szabadka: Az interetnikus konfliktusokról Vajdaságban 10 évvel a délszláv háború után

15.00 Fazekas Márta (PhD-hallgató), Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem: A magyar-roma társadalmi konfliktus feloldása – egy transzatlanti példa adaptációs lehetőségei

15.15 Összegzés, vita

15.45 Szünet

16.00 Dr. Richard Reutner (PhD), Österreichische Akademie der Wissenschaften: Die Sprachkonflikte in der Habsburgmonarchie im Fokus der Diskursanalyse

16.15 Dr. Vitári Zsolt (PhD), PTE BTK: Ifjúság és politika. Küzdelem a magyarországi német ifjúság iskolán kívüli neveléséért

16.30 Dr. Gerner Zsuzsanna (PhD), PTE BTK: Modern rabszolgasors valahol Oroszországban – egy kényszermunkára elhurcolt német nő levelezése alapján

16.45 Dr. Fedeles Tamás (PhD) PTE BTK: A királyi privilégiumtól a vérvádig. A zsidók helyzete a késő középkori Magyar Királyságban

17.00 Dr. Kolumbán Vilmos (PhD), Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár: Magyar-román kapcsolatok a Hunyad-Zarándi Református Egyházmegyében

17.15 Összegzés, vita

Állófogadás

November 13.

9.00 Prof. Dr. Font Márta (DSc), PTE BTK: Népek és szokások. A római és ortodox kereszténység a középkori Magyarországon

9.15 Dr. Kugler József (PhD), MTA RKK: A magyar-csehszlovák lakosságcsere –egy sajátos 20. századi közép-európai etnikai konfliktus

9.30 Dr. Kovács Attila (PhD), Institute for Ethnic Studies, Ljubljana: Jugoszlávia Kominformból való kizárásának (ki)hatásai a jugoszláv és a magyar kisebbségpolitikára: muravidéki és rábavidéki példák

9.45 Dr.Munda Hirnök Katalin (PhD),InstituteforEthnicStudies,Ljubljana:Deportálások a nyugati határszélen az 1950-es években

10.00 Prof. Dr. Tóth József (DSc) PTE TTK-Szentirmai László (PhD-hallgató), PTE TTK: Változások a Kárpát-medence városi népességének nemzetiségi összetételében (1870-2010),

10.15 Sipos Mónika (PhD-hallgató) PTE BTK: Konszenzus és konfliktus a mai kárpátaljai társadalomban

10.30 Dr. Virág Tünde (PhD) MTA RKK: A migráció irányai és hatása a helyi társadalomra

10. 45 Összegzés, vita

11.15 Szünet

11.30 Zárszó

A konferencia támogatója: a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara