2010. évi beszámoló

Beszámoló a Holisztikus Ökológia Szakosztály 2010. évi működéséről

 

A Szakosztály a 2010. évben folytatta a 2008-ban megkezdett munkáját. Célunk továbbra is, hogy a Természet és az ember kapcsolatát, ill. ezen keresztül, az ökológiai problémákat a jelenleg általános tudományos megítéléshez képest egy holisztikus szemlélettel kiegészítve mutassuk be.

 

A szakosztály 2010-ben kétszer ülésezett. Az első ülésre 2010. február 23-án került sor, ahol Antal Z. László tartott előadást az éghajlatváltozás és a társadalmi rugalmasság kérdéséről. Az előadáson jelentős számú érdeklődő jelent meg. Az előadást tudományos vita követte. Az résztvevők összetételével kapcsolatosan elmondható, hogy a Magyar Szociológiai Társaság tagjai mellett, fiatal kutatók, egyetemi hallgatók, ill. egyéb külső érdeklődők is részt vettek az üléseken.

 

A szakosztály második ülésére az MSZT éves konferenciáján az „Éghajlatváltozás és a klímabarát települések válaszai” című szekció keretében került sor.

A szekcióülés első előadójaként Vág András az éghajlatváltozás kapcsán a szakirodalomban egyre gyakrabban használt „társadalmi rugalmasság” fogalom különböző értelmezési lehetőségeit mutatta be. Ezt követően pedig Leidinger Dániel és Antal Z. László egy–egy „klímabarát település” példáján mutatott be két társadalmi választ az éghajlat változására. Pomázon egy árvíz után kidolgozták az első helyi szintű komplex vizes stratégiát, Hosszúhetényben pedig radikális lépést tett az önkormányzat: a törvényi előírások figyelmen kívül hagyásával nyitotta meg a helyi piacot.

A szekcióban arról bontakozott ki vita, hogy jelenlegi feltételek között - amikor az érvényes jogszabályok nem veszik figyelembe a természet törvényeit, és gyakran kötelezővé teszik, hogy a természetet pusztító módon éljünk, a „klímabarát” lépések megtételét pedig sok esetben lehetetlenné tiltják - melyik típusba tartozó rugalmas válaszok segítségével készülhet fel egy település az éghajlat várható változásaira.

Az egyik lehetséges válasz az volt, hogy - Pomázhoz hasonlóan – a jelenlegi feltételek között keresik meg a megoldást a települések. Ennek lehetőségiei azonban korlátozottak, ezért a jövőben – a hosszúhetényi történethez hasonló módon - folyamatos törvénysértések következhetnek be. Felmerült az is, hogy az önkormányzat „rendkívüli állapotot” hirdet ki és így termeti meg a település életének védelmében szükségesnek tartott válaszok megtételének lehetőséget. S végül arról volt szó, hogy ez a helyzet T. Kuhn által leírt válsághelyzethez hasonlítható, amikor a megoldás már nem lehetséges az uralkodó paradigma kereti között.

 

 

Budapest, 2011. február 21.

 

Antal Z. László

elnök

 

 

Ledinger Dániel

titkár