FELHÍVÁS: Az MSZT 2019. évi vándorgyűlése


A Magyar Szociológiai Társaság 2019. évi vándorgyűlését a Kodolányi János Egyetemmel közösen rendezzük meg 2019. október 24‒26-án

A munka a XXI. században címmelIdőpont: 1019. október 24‒26
Helyszín: Kodolányi János Egyetem, Budapest XIII., Frangepán u. 50-56.


A fő téma tehát a munka világának átalakulása, az új fejlemények és társadalmi észlelésük, megítélésük vizsgálata a különböző társadalmi csoportokban. Mindazon kollégák szervezői és előadói közreműködésére számítunk, akiket érdekel például
  • a munka fogalmának újraértelmezései a közgazdaságtanban, a társadalomelméletben, a populáris műfajokban és a tömegmédiákban
  • a munka, a szakmai hovatartozás, a foglalkozás vagy a munkanélküliség tapasztalatainak lecsapódása az egyének önazonosságában és társadalmi megbecsülésében
  • a munka mint szűkös jószág; projektek és prekaritás; a robotizációhoz kapcsolódó remények és félelmek
  • a munkaerőpiaci  (pl. etnikai, nemi) szegregáció különböző formái; kizsákmányolás és önkizsákmányolás
  • a háztartásvezetés, a gyereknevelés, az idősgondozás és betegápolás mint munkavégzés
  • a munkahelyi és az otthoni munka társas kapcsolatrendszerének leszűkülése a számítógéppel való kommunikációra stb.

A vándorgyűlés közös munkája három húszperces előadásra és húszperces vitára lehetőséget adó tematikus szekciókban fog zajlani az első két napon. Várjuk a szekciószervezésre vállalkozó kollégák javaslatait – első lépésben a szekció témájának rövid kifejtésével és indoklásával árilis 14-ig. A Társaság Elnöksége szakértők bevonásával (amennyiben lehetséges, peer review alapján) dönt a javaslatokról. Egy második lépésben adják meg az elfogadott szekciók vezetői az előadók nevét és előadásuk címét a végleges program rögzítéséhez 2019. május 2-ig e-mailben.

Ha több mint 7 kiváló szekcióterv érkezik be, akkor két, párhuzamosan futó (szemiplenáris) ülést rendezünk. A Társaság tagjai egyénileg is jelentkezhetnek a szekcióvezetőknél vagy az Elnökségnél előadás tartására. Amennyiben sem a (szemi)plenáris üléseken, sem a szakosztályuk tematikusan szerkesztett programjában nem jut számukra idő, lehetőségük lesz kutatásukat, eredményeiket tíz percben ismertetni (pitching forum), illetve poszteren bemutatni és az esti poster session alkalmával az érdeklődőkkel megvitatni. Az ő jelentkezésüket 2019. május 16-ig e-mailben az mszt@szociologia.hu címre várja az Elnökség.

A szakosztályoktól azt kérjük, hogy a vándorgyűlés témája köré szervezzék üléseiket. Ahhoz, hogy egy szakosztályülés programja a vándorgyűlés nyomtatott ismertetőjébe bekerüljön, legkésőbb május 30-ig meg kell küldeni az mszt@szociologia.hu címre.