GFK Hungária Piackutató Intézet1132 Budapest Visegrádi u. 31.
Tel.: 1 452 3050
Fax: 1 320 1776

http://www.gfk.hu/


GfK Hungária - Teljeskörű piackutatás

A GfK-csoport a világ vezető piackutató vállalatainak egyike. Információ- és adatszolgáltatásunkat megbízóink helyi, országos és nemzetközi szinten használják fel.
A GfK Hungáriát a piacgazdaság bevezetésének küszöbén, 1989-ben alapították. Fontos feladatunknak érezzük, hogy a nagy hagyományokkal rendelkező GfK-csoport több évtizedes, sikeres működése Magyarországon is folytatódjon.
Ugyanakkor tevékenységünk motorja a megújulás és haladás, mind eszközeink, mind szolgáltatásaink, mind pedig üzleti lehetőségeink fejlesztésénél.
A vállalatok a döntésekhez szükséges ismereteket többféle információforrásból szerzik. A GfK teljes körű piackutatási szolgáltatásokkal támogatja a marketingdöntéseket. Információs szolgáltatásaival közelebb hozza egymáshoz az árukat és szolgáltatásokat kínáló vállalatokat és a fogyasztókat.
A GfK folyamatosan vizsgálja a piacot, figyeli a fogyasztók viselkedését és a trendeket. Az adatokat átalakítja információvá, és igény szerint közreműködik a megbízó jobb marketingdöntéseinek meghozatalában. Ez a GfK küldetése az egész világon, így Magyarországon is.

Komplex adatszolgáltatás - Professzionális adatfelvétel - Gyors adat-feldolgozás Consumer Tracking (Fogyasztói panelkutatás)

A Consumer Tracking a háztartások napi fogyasztási cikk és ruházati vásárlásait vizsgálja folyamatosan. A 3,8 millió magyar háztartást reprezentáló 2000 háztartás bevásárlási naplót vezet. A naplóban hetente jelentik, hogy mit, mikor, hol, mennyiért vásároltak.
Így a kutatás tényszerű információt nyújt a magyarországi háztartások teljes napi fogyasztási cikk költéseiről, vásárlási szokásairól, valamint az értékesítési csatornákról és a boltláncokról.
Az adatokból megállapítható többek között az egyes termékek és márkák volumene, vásárlói hatóköre, árának alakulása, a kereskedelem struktúrája, valamint a márkák és a láncok piaci részesedése. Mindezeken túl részletes analízisekre nyílik lehetőség, mint például vásárlási intenzitás, vásárlási gyakoriság, márkahűség, párhuzamos márka- és bolthasználat, márkák közötti váltások, bolthűség.
Kereskedelem és Technológia (Kiskereskedelmi panelkutatás)
A Kereskedelem és Technológia Kutatás a tartós fogyasztási cikkek, jelenleg háztartási- és szerszámgépek, valamint szórakoztató elektronikai cikkek kiskereskedelmi értékesítését kíséri figyelemmel. A kutatás a készlet, beszerzés és eladás darabszámát, valamint az árat méri fel. Az adatfelvétel kéthavonta, reprezentatív üzleti mintán, Magyarország teljes területén történik, a releváns kiskereskedelmi egység, illetve a láncok boltjaiban.
A panelkutatás nyomon követi a szórakoztató elektronikai cikkek, a háztartási kis- és nagygépek, valamint az elektromos szerszámgépek piacát, illetve a forgalom és a részesedések változásait. Az adatok modell szintre lebontva, továbbá márkák, terméktulajdonságok vagy termékcsoportok szintjén összevonva állnak rendelkezésre.
A vizsgálat eredményei informálnak a kereskedelem termékellátottságáról, illetve az egyes márkák, termékek elterjedtségéről is. Ez a disztribúciós mutató fontos ismérv a márkák piaci jelenléte és a marketingaktivitás szempontjából. A panelkutatás alkalmas ezenkívül a kiskereskedelmi árak ellenőrzésére, valamint hosszútávú tendenciák megfigyelésére és felismerésére is.
Média- és közönségkutatás
A hagyományos médiaeszközök mérése mellett a GfK kompetenciája kiterjed az on-line világgal kapcsolatos egyre bővülő ismeretekre is.
A GfK kutatásai választ adnak arra a kérdésre, hogy maga a médium milyen széles körhöz jut el. Feltárja emellett a nézők, hallgatók vagy olvasók fő szociodemográfiai ismérveit is. A közönségkutatás során nyomtatott és elektronikus médiumok közönségének vizsgálatára, tartalmi és formai szempontok, illetve reklámok elemzésére, valamint speciális hang-, film- és zenetesztekre van lehetőség.
On-line kutatás keretében az Internet, mint médium jellemzőit, valamint az internetes megjelenés tartalmi, formai és technikai szempontjait elemezzük. Ezt kiegészíti az internetezők fogyasztási szokásainak, attitűdjeinek felmérése.
Fogyasztói kutatás (Termékek és szolgáltatások)
Az fogyasztói kutatások az adott marketingproblémához legjobban illeszkedő megoldást biztosítanak. Testreszabott szolgáltatásokkal és nemzetközileg kifejlesztett illetve alkalmazott módszerekkel támogatják az operatív és stratégiai döntéseket. A termék- és márkapolitika, árképzés, disztribúció, valamint kommunikáció kérdéseire kvantitatív és kvalitatív eredmények adnak választ.

A megbízók igénye alapján a GfK-nál a fogyasztói kutatás terület két részből áll: fogyasztási cikkek és kereskedelem kutatására, valamint a szolgáltatáskutatásra specializálódott osztályból. Fogyasztói kutatásaink többsége alapadat-forrásként alkalmazza ConsumerScan (fogyasztói panel) adatbázisunkat. Ezeknél a kutatásoknál lehetséges az eredményeknek a fogyasztói panellel közös elemzése is, amit egyre több megbízónk igényel. A tartós fogyasztási cikkek kutatásánál támaszkodunk a kiskereskedelmi panel által szolgáltatott adatokra.
Szolgáltatások terén valamennyi alábbi területen többéves tapasztalattal rendelkezünk: pénzügy, telekommunikáció, autó és közlekedés, "business to business", egészségügy és gyógyszerpiac, turizmus, társadalmi és politikai kutatások.