Polányi-díj 2009-ig


A Magyar Szociológiai Társaság 1998-ban Polányi Károlyról díjat alapított a legjobb szociológiai könyv illetve folyóirat folyóirat cikk elismerésére. A Polányi-díjat minden évben a közgyűlésen adják át. A zsűri, amelynek tagjait az Elnökség nevezi ki, az előző év terméséből válogat (az első évben, 1998-ban még az az évi publikációk közül, a kialakult gyakorlat az 1999-es publikációs évtől kezdődően lépett életbe).
 
 

Átadás éve

Kiadás
éve
A díjazott neve
Kategória
1998 1998
 • Körösényi András: A magyar politikai rendszer
  Osiris, Budapest (1998)
 • Tóth István János: Vállalkozások tulajdonosi kapcsolatai Magyarországon 1992-1996
  Közgazdasági Szemle, 1998 június, 591-615. o.
könyv
 
folyóirat cikk
2000
1999
 • Csontos László: Ismeretelmélet, társadalomelmélet, társadalomkutatás
  Bp. Osiris, 1999.
 • Róbert Péter: Racionális szavazó Magyarországon Századvég, 1999. Újfolyam 12 (Tavasz)
könyv
(poszthumusz)
folyóirat cikk
2001
2000
 • Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek: állam, kormányok, civilek
 • Bp. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület – ELTE Szociológiai Intézet, 2000.
 • Angelusz Róbert: Láthatóság görbe tükrei. Társadalompolitikai Tanulmányok
  Bp. Új Mandátum, 2000
 • Némedi Dénes: A szociológia egy sikeres évszázad után
  Szociológiai Szemle, 2000/2. 3-16.o.
könyv
 
 
 
könyv
 
folyóirat cikk
2002
2001
 • Bindorffer Györgyi: Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban
  Bp. MTA Kisebbségkutató Intézet – Új Mandátum, 2001
 • Szalai Erzsébet: Gazdasági elit és társadalom a magyarországi új- Kapitalizmusban
  Bp. Aula, 2001
 • Simonyi Ágnes: Foglalkoztatási “rend” hátrányos helyzetű Kistelepüléseken
  Szociológiai Figyelő, 2001. Szeptember
könyv
 
 
könyv
 
 
folyóirat cikk
2003
2002
 • Székelyi Mária - Barna Ildikó: Túlélõkészlet az SPSS-hez Typotext Kiadó
 • Léderer Pál: A szociológus, a módszerei meg a szövege
  Új Mandátum Kiadó
 • Havasi Éva: Szegénység és társadalmi kirekesztettség a mai Magyarországon
  Szociológiai Szemle 2002. 4. 51-71.
könyv
 
könyv
 
folyóirat cikk
2004
2003
 • Hadas Miklós: A modern férfi születése
  Helikon Kiadó 2003.
 • Altorjai Szilvia - Giczi Johanna - Sík Endre: Etüdök az élet üteméről
   Századvég, Új folyam 2. szám. pp. 3-65.
könyv
folyóirat cikk
2005
2004
 • Ladányi János Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái. Közép- és kelet európai romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata
  Napvilág Kiadó. 2004.
 • Laki Mihály - Szalai Júlia: Vállalkozók vagy polgárok? A nagyvállalkozók gazdasági és társadalmi helyzetének ambivalenciái az ezredforduló Magyarországán
  Osiris Kiadó. 2004
Könyv
 
 
 
könyv
2006
2005
 • Kertesi Gábor: A társadalom peremén. Romák a munkaerőpiacon és az iskolában
  Osiris, Bp
 • Némedi Dénes: Klasszikus szociológia 1890-1945.
  Napvilág, Bp.
könyv
 
 
könyv
 
2007
2006
 • Karády Viktor: Antiszemitizmus és modernizációs egyenlőtlenségek Magyarországon
  In: A zsidóság és Európa új fejezetek az antiszemitizmus történelmi-társadalmi gyökereiről. Szerk.: Grüll Tibor, Répás László
  Bp. Jószöveg Műhely, pp.135-153
tanulmány
2008
2007
 • Tóth Kinga Dóra: A kisebbségi és a többségi identitás viszonyának lehetséges mintázatai
  Századvég 2007/1, 12. évfolyam, 43. szám, 37-62. o.
 • Felkai Gábor: A német szociológia története a századfordulótól 1933-ig
  Századvég Kiadó, Budapest, 2007. (pp. 624)
 • Kopasz Marianna: A vállalkozói potenciál területi különbségeinek magyarázata. A történeti-kulturális és társadalmi tényezők szerepe
  Akadémiai Kiadó 2007
folyóirat cikk
 
 
könyv
 
 
könyv
2009 2008
 • Virág Tünde: Változó gazdasági – társadalmi kapcsolatok egy cigányok lakta faluban
  Szociológiai Szemle 18(1):60-77 (2008)
 • Utasi Ágnes: Éltető kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre
  Új Mandátum, Budapest, pp. 232 (2008)


folyóirat cikk
 
 
könyv