Politikai Viselkedés Szakosztály

Vezetőség

Elnök: Szabó Andrea 
  e-mail: szaboa7027@gmail.com


Titkár: Oross Dániel
  e-mail:oross.d@gmail.com

Bemutatkozás

A szakosztály a politikai szociológia klasszikus témáival foglakozik: választási magatartás, a társadalmi struktúra politizálódása, a kormánypolitikák hatása a társadalmi viszonyokra, politikai pszichológia és kommunikáció, a pártok és civil szervezetek viselkedése, stb. A szakosztály műhelyként működik: rendezvényein előzetesen írásban köröztetett dolgozatokat vitat meg. Célunk az empirikus megalapozottságú és interdiszciplináris (a politikatudomány és a szociológia szempontjait ötvöző) tanulmányok támogatása.
 
Bozsonyi Károly 2002-ben védte meg doktori disszertációját az ELTE Szociológiai Doktori Iskolájában. Dolgozatának címe A kollektív viselkedés matematikai elmélete volt. 2001 és 2009 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szociológia szakának címzetes docense volt. 2009-től a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikáció tanszékének egyetemi docense és tanszékvezetője. Többek között módszertani kérdésekkel, médiakutatással, térstatisztikával, és választáskutatással foglalkozik.
 
Kmetty Zoltán 2006-ban szerezett diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szociológia szakán. 2008 óta az ELTE szociológia doktori iskolájának ösztöndíjas hallgatója. 2009-től egyetemi tanársegéd a Károli Gáspár Református Egyetemen. Elsősorban kutatás módszertani kérdésekkel (adatpótlás, adatfúzió, súlyozási módszerek), hálózatkutatási problémákkal illetve választáskutatással foglalkozik.

A szakosztály tagjai

Éves beszámolók

Események

Publikációk

Régi tisztségviselők