Holisztikus Ökológia Szakosztály

Bemutatkozás

A Holisztikus Ökológiai Szakosztályban az ember és a Természet, a társadalom és a Természet viszonyával kapcsolatos kérdéseket vitatjuk meg. Megvizsgáljuk azt is, hogy milyen társadalmi, gazdasági és politikai feltételek segítenék elő illetve akadályozzák meg, hogy a Természet változásaira - köztük elsősorban az éghajlatváltozásra - a társadalmak a jelenleginél rugalmasabban reagáljanak. Mindezt olyan megközelítésben tesszük, ahol a véges és a végtelen időszemlélet közötti különbség is markánsan megjelenik. A szakosztály rendezvényeire elsősorban társadalomtudósokat hívunk meg, de a témakör jellege miatt a szakosztály nyitott más szakterületek által felvetet kérdések megvitatására is.


A szakosztály elnöke Antal Z. László 1979-ben fejezte be tanulmányait a Közgazdaságtudomány Egyetemen, Budapesten. Az egyetem elvégzése után az MTA Szociológiai Kutatóintézetében helyezkedett, ahol azóta is dolgozik. Éveken keresztül egészségszociológiai kutatásokat végez, amelyek egy része kapcsolódott a környezetvédelemhez is 1988-ban Százhalombattán végezte el az első környezetvédelemmel foglakozó szociológiai vizsgálatát az itt élő emberek egészségi állapota és a környezeti ártalmak közötti kapcsolatról. 1989-ben Hadas Miklóssal közösen megalapította a Replika c. társadalomtudományi folyóiratot. 1994-ben védte meg a „Gyógyítás társadalmi beágyazottsága” c. kandidátusi értekezését. 2003-tól Láng István felkérésére a VAHAVA kutatási program számára készített tanulmányokat az éghajlatváltozás szociológiai összefüggéseinek bemutatásáról és bekapcsolódott a kutatás számos más programjába. 2005-ben az Intézetben megalakult az Éghajlatváltozás Kutatóműhely, amelynek vezetője lett. 2006-ban a Magyar Vöröskereszttel együttműködve elindította a „Biztonságos napozás” majd „Napsugárzás” elnevezésű programot, amelynek célja az erős napsugárzás miatt kialakuló betegségek megelőzése és a társadalmi rugalmasság feltételeinek vizsgálata. 2007-ben kezdeményezésére indult el a Klímabarát települések elnevezésű program amelynek célja, hogy a városok és a favak helyi szinten készüljünk fel az éghajlatváltozás elleni küzdelemre. E kutatás lehetőséget kínál arra, hogy minél jobban megismerjük a társadalmi rugalmasságot akadályozó és segítő társadalmi feltételeket.


Titkára Leidinger Dániel, geográfus. 2003-ban végzett az ELTE Természettudományi karán, ezt követően számos a fenntarthatóság kérdéseivel foglalkozó munkában vett/vesz részt. Ezekben a munkákban az elmélet mellett fontos szerep jutott/jut a gyakorlatnak is. Leidinger Dániel jelenleg az MTA Szociológiai Kutatóintézetében működő Éghajlatváltozás Kutatóműhely munkatársa. A kutatóműhely munkatársaként a település szintű fenntarthatósági, ill. éghajlatvédelmi kezdeményezésekkel foglalkozik. Emellett az ELTE-TTK Környezettudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Fő kutatási területe: az ember és a Természet kapcsolata, illetve a városias lét fenntarthatatlansága.