Politikai Viselkedés Szakosztály

Bemutatkozás

A Politikai Viselkedés Szakosztály a politikai szociológia klasszikus témáival foglakozik: választási magatartás, a társadalmi struktúra politizálódása, a kormánypolitikák hatása a társadalmi viszonyokra, politikai pszichológia és kommunikáció, a pártok és civil szervezetek viselkedése, stb. A szakosztály műhelyként működik: rendezvényein előzetesen írásban köröztetett dolgozatokat vitat meg. Célunk az empirikus megalapozottságú és interdiszciplináris (a politikatudomány és a szociológia szempontjait ötvöző) tanulmányok támogatása.


Elnöke Szabó Andrea.


Titkára Oross Dániel.