Szakterületek

Tudományunkat a társadalmi élet sok területén alkalmazzák.
Felhasználtak központi kormányok, önkormányzatok szociológiai
kutatásokat és eredményeket többek között a településfejlesztésben,
népesedési és közegészségügyi intézkedések átgondolásakor, a
szociálpolitikában és az oktatáspolitikában. Ugyancsak használják a
szociológusok által felkutatott, bemutatott és elemzett adatokat a
tömegkommunikációban és a marketingben, a pártpolitikai küzdelmekben.
Szakszociológiák, különféle témakörök, határterületek (abc-sorrendben)

Család
http://www.familis.org/anglais/menu.html

globalizáció
http://faculty.plattsburgh.edu/richard.robbins/legacy/

hálózatok
http://www.socialnetwork.hu

nemzetközi összehasonlító felmérések
http://www.issp.org/
http://www.iser.essex.ac.uk/ecass/

nőkérdés, feminizmus
http://www.tarki.hu/adatbank-h/nok/index.html

szegénység
http://www.ssc.wisc.edu/irp/

szervezetszociológia
http://www.dauphine.fr/cerso/

szexualitás szociológiája
http://www.sexscience.org/

szociálpszichológia
http://www.socialpsychology.org/

tudásszociológia
http://www.wissenssoziologie.de/

vallásszociológia
http://hirr.hartsem.edu/


A rokon-tudományokban is nagy hatása volt a szociológiának. A
történettudománytól, földrajztudománytól, demográfiától és
közgazdaságtantól kezdve a jogtudományon, politológián át a filozófiáig
és pszichológiáig sok területen használtak és használnak fel olyan
ismereteket, amelyek a szociológiából származnak. De a hatás kölcsönös.
A szociológusok is gyakran veszik igénybe a  határterületek eredményeit.
Példaszerűen hivatkozunk a rokon-tudományok néhány területét bemutató
honlapokra:

népesedés, demográfia
http://www.undp.org/
http://www.census.gov
http://www.stratek.hu/nepinfo/

politológia
http://www.vanderbilt.edu/~rtucker/polisci/

Történettudomány és történelmi források
http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook.html
http://history.hanover.edu/
http://www.geocities.com/djmabry/index.html


Tudományunk befolyásolja a közgondolkodást is. Vannak olyan, a
szociológia által behatóan vizsgált kérdések – például az
osztálykülönbségek és társadalmi konfliktusok, a szegénység, az etnikai
és kulturális különbségek, a devianciák -, amelyek iránt újra meg újra
feltámad a közérdeklődés. Ilyenkor szakértőként veszik igénybe a
szociológusokat különféle szakpolitikai döntésekben, illetve
tömegtájékoztató intézményekben. Ezért is fontos, hogy a kutatók
igazodjanak a tudományos etika követelményeihez.