Szalai Erzsébet (Ed.): Kordiagnózis. Fiatal társadalomtudósok antológiája

Könyvmegjelenés
Műhelytanulmányok (17) 2009/2
A könyv: (pdf 3,3 mb)
 

 

Tartalom

ELŐSZÓ (SZALAI ERZSÉBET).......................................................................................5

Az erdőtarcsai konferencia résztvevői..................................................................7

NAGY KÉRDÉSEK

SÜMEGI ISTVÁN: Szókratész és Thraszümakhosz Budapesten..........................................................9

FARKAS ATTILA MÁRTON: A kommunizmus örökletes betegsége: az árnyékkereszténység.............................24

A KRITIKAI ELMÉLET

HUSZÁR ÁKOS: Kritikai elmélet és újkapitalizmus......................................................................70

ÉBER MÁRK ÁRON: Kritikai és nem kritikai elméletek

Egy nem mindig explicit vita kölcsönös félreértései..............................................81

FÁBER ÁGOSTON: A kritikai szociológiától a kritikai szociológiáig

Luc Boltanski szociológusi gondolkodásának két fordulópontja...............................93

GREGOR ANIKÓ: A women's és a Gender Studies pozíciója a tudományos mezőben.......................1088

A GLOBÁLIS VÁLSÁG

MATHEIKA ZOLTÁN: A gazdasági válság lehetséges hosszú távú következményei...............................123

KÉGLER ÁDÁM: Széljegyzetek a globális válság margójára........................................................139

TÁRSADALMI METSZETEK

BARTHA ESZTER:

„Ahogyan itt nyugatnémet márka lesz, ti mind elveszítitek az állásotokat”

Magyar és keletnémet munkások az újkapitalizmusban......................................155

PAPP ÁBRIS: Cseppben a tenger. A vidéki Magyarország sorskérdéseinek bemutatása egy fókuszcsoport vizsgálat tükrében...............................................................182

A KÖTET SZERZŐI................................................................................................209

A KONFERENCIÁN KÉSZÜLT KÉPEK …………………………………………………………… . 210

4