Szociológiai könyvtárak

A magyaroszági könyvtárhálózaton belül szociológiai szakkönyvtárként a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központját jelölték ki.
Ez indokolt volt, hiszen a könyvtár névadója már a múlt század elején megalapozta azt a gyüjteményt, amely a szociológia nemzetközi és hazai publikációinak gazdag kínálatát szolgálja. Az 1973-ben alapított még itt a Szociológiai Dokumentációs Osztályt. Itt található meg hazánkban a
szociológiai kézikönyvek és segédkönyvek (szakszótárak, enciklopédiák, lexikonok, repertóriumok, bibliográfiák) legteljesebb állománya.