Tanulmányok beküldése

Tanulmányok beküldésére vonatkozó szabályok

A tanulmányokat a szerkesztőség részére kérjük megküldeni a szociologiai.szemle@szociologia.hu címre. A beküldött és a lap jellegének megfelelő írásokat szakértők bevonásával a Szerkesztőség bírálja el. A benyújtott kézirattal kapcsolatban a Szerkesztőség három hónapon belül ad tájékoztatást.
A közlésre benyújtott tanulmány még nem publikált és más folyóiratnál elbírálás alatt nem lévő, eredeti írásmű lehet.
A szerkesztőség egy íves (40 ezer) karakteres (szóközzel) főszövegű kéziratokat vár. A szerkesztőség semmilyen esetben sem fogad két ív feletti terjedelmű kéziratokat, azokkal nem foglalkozik.

Összesen 2 dokumentumot kérünk benyújtani:

  • Közölni kívánt tanulmány  nem anonimizált változata
  • Közölni kívánt tanulmány anonimizált változata (megegyezik az 1. dokumentummal, de a szerzők nevei, korábbi munkáikra való hivatkozások, beazonosítható projektek, affiliációk nem szerepelnek)

Az 1. dokumentum tartalmazza az alábbiakat:

Szerző(k): Vezetéknév/Keresztnév
Szerző e-mailcíme:
Intézménynév (legfeljebb két intézményi cím adható meg):
Intézmény címe:

A benyújtott kéziratnak (1. és 2. dokumentum) Word docx. formátumúnak kell lennie.

A kézirat szerkezetére vonatkozó elvárások:

Az esetleges köszönetnyilvánítások (az 1. dokumentumban) az első lábjegyzetben szerepelnek.
A kézirat absztraktot és legalább 3, legfeljebb 5 kulcsszót tartalmazzon. A magyar nyelvű absztrakt és kulcsszavak a tanulmány elején, az angol nyelvű absztrakt és kulcsszavak a kézirat végén helyezkednek el.

A szövegtörzshöz csak olyan lábjegyzetek kapcsolódjanak, amelyek a főszöveghez fűznek megjegyzéseket, kiegészítéseket stb. A lábjegyzetek nem használhatók hivatkozások céljára.

Hivatkozások

A hivatkozások a főszövegben szerepelnek a következő formában:
ha a hivatkozott mű szerzője szerepel a szövegben, a név után zárójelben legyen a hivatkozott mű megjelenésének éve és szükség esetén a hivatkozott oldalszám(ok), például: MacIntyre (1967: 35); egyéb esetekben (idézet stb.) zárójelben szerepeljen a szerző(k) neve, a megjelenés éve és szükség esetén vagy szó szerinti idézetnél a hivatkozott oldalszám(ok), például: (Roth-Schluchter 1979: 35). Sokszerzős hivatkozásnál 4 szerző fölött (Első szerző et al) típusú hivatkozást kérünk (az irodalomjegyzékben minden szerzőt szerepeltetni kell!)
El kell kerülni az "i. m.", "i. h." típusú hivatkozásokat.

Táblázatok a szövegben

A szövegben szereplő táblázatokat számozva, címmel ellátva kérjük, a szövegbe beilleszteni. A táblázatok címe, az oszlopok és sorok megnevezése, a magyarázatok a cikk nyelvén íródjanak. Nem fogadjuk el tehát az adatelemző, adatfeldolgozó programokból kikerült nyers, szerkesztetlen, a szövegbe pusztán beillesztett táblázatokat.

Irodalomjegyzék

A szövegtörzs után, külön lapon kezdve kérjük az irodalomjegyzéket, Irodalom címmel. Az irodalomjegyzék a szerzők neve szerint szigorú betűrendben tartalmazza a szövegtörzsben és lábjegyzetben hivatkozott teljes irodalmat olyan módon, hogy a szövegbeli hivatkozásokat az irodalomjegyzékben azonosítani lehessen. A szerzők és szerkesztők keresztnevének kérjük, hogy csak a kezdőbetűjét adják meg a lenti példáknak megfelelően. Az irodalomjegyzék ne tartalmazzon a szövegben nem hivatkozott művet.
Az irodalomjegyzék tartalmazza a hivatkozott mű DOI (Digital Object Identifier) azonosítóját.

Az irodalmi hivatkozások három alapformája folyóiratunkban
a kvetkező:

könyv: Szerző(k) (megjelenés éve): A mű címe. A kiadás
helye: a kiadó neve;
folyóiratcikk: Szerző(k) (a megjelenés éve): A cikk címe. A
folyóirat neve, az évfolyam sorszáma (a szám sorszáma): a
cikk kezdő és befejező oldalszáma;
gyűjteményes kötetben szereplő cikk: A szerző(k) neve (a
megjelenés éve): A cikk címe. In A gyűjteményes kötet
szerkesztőjé(i)nek neve (szerk. vagy ed(s): A kötet címe. A kiadás helye: a kiadó neve, a hivatkozott írásmű
kezdő és utolsó oldalszáma. DOI azonosító linkje

Példák:
(a) Nagy J. (1999): A kert. Budapest: Kertész Kiadó
(b) Nagy J. (1999): Hogyan öntözzünk? Kertészet, 25 (2):
23-35. http/doi.org/123456
(c) Kis B. (1999): Mire jó a kapálás. In Nagy J. (szerk.):
Kertészkedjünk! Budapest: Kertész Kiadó, 89-101.
(d): Nagy J. – Kis B.: (1999): Mire jó a kapálás. In Nagy J. (szerk.): Kertészkedjünk! Budapest: Kertész Kiadó, 89-101.