Társadalmi és kulturális erőforrások, helyi fejlesztés, az állam kapacitása

Konferencia
Időpont: 2011. február 24-25.
Helyszín: BCE C ép. 1093 Bp. Közraktár u. 4-6. 510. terem

MEGHÍVÓ

a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézete
által szerevezett
Társadalmi és kulturális erőforrások, helyi fejlesztés, az állam kapacitása/
Social and cultural resources, local development, state capacity
című műhelykonferenciára

Időpont: 2011. február 24-25.
Helyszín: BCE C ép. 1093 Bp. Közraktár u. 4-6. 510. terem

PROGRAM

2011. február 24.

10.00-13.00 Helyi társadalom, transznacionális kihívások, vállalati
felelősség/
Local society, transnational challenges, corporate social
responsibility
Elnök: Lengyel György

• Lengyel György/GönczBorbála/Tóth Lilla: Local society, migration,
deliberative methods
• Bank Dénes: CSR in Hungary, experiences of a survey

11.30-12. 00 kávészünet

• Geszler Nikolett/Ördög Zita: CSR in two manufacturing enterprises
• Simon Milton: A Typology of Hungarian SME and CSR Activities

13.00-14.00 szendvicsebéd

14.00 – 16:00: Helyi társadalom - kutatási fórum/
Local society - research forum
Elnök: Hrubos Ildikó

• Kiss Márta: Kooperációs minták a lokális gazdaságban
• Vépy-Schlemmer Éva: Egy deliberatív közvélemény-kutatás néhány
tapasztalata
• Bodor-Eranus Eliza: Véleményvezetők és brókerek a helyi
fejlesztéspolitikában
• Veres Edit: A klaszter, mint helyi társadalmi kapcsolatháló.
Innováció és siker a vállalkozások együttműködésében

2011. február 25.

10:00 – 13:00: Gazdasági szereplők, társadalmi erőforrások/
Economic actors, social resources
Elnök: Szántó Zoltán

• Kuczi Tibor: A kisvállalkozások hálózatokba szerveződésének
kulturális feltételei
• Tóth Lilla: A bizalom szerepe a vállalkozói kapcsolatokban
• Husz Ildikó: Munkavállalási ellenösztönzők egy magas
munkanélküliségi térségben

11.30-11.45 kávészünet

• Nagy Beáta: Új utak és tendenciák a nemek és szervezetek kutatásában
• Bartus Tamás: A napi ingázás lehetősége: utazási költségek és a
területi bérkülönbségek összehasonlítása

13.00-14.00 szendvicsebéd

14.00 – 16:00: Gazdasági szereplők, társadalmi erőforrások - kutatási fórum/
Economic actors, social resources - research forum
Elnök: Hrubos Ildikó

• Göncz Borbála: Az európai identitás
• Varga Szabolcs: A korrupció társadalmi beágyazottsága
• Zakariás Ildikó: Szolidaritás és hatalom
• Linzebold Ildikó: Az iskola külső és belső világa