Társadalomstatisztikai Szakosztály

Vezetőség

Elnök: Harcsa István
e-mail: istvan.harcsa(at)yahoo.com
munkahely: Központi Statisztikai Hivatal 

Titkár: Kmetty Zoltán
e-mail: zkmetty(at)yahoo.com
munkahely: I-stat Consulting

Bemutatkozás

A társadalomstatisztikai szakosztály alapvető célja, hogy az empirikus makroszociológiai kutatásokkal (is) foglalkozó társadalomkutatók számára létrejöjjön egy olyan szellemi műhely:
  • amely megfelelő kereteket biztosít a társadalomstatisztikai adatgyűjtésekkel kapcsolatos műhelyviták és más hasonló rendezvények megrendezésére,
  • a szakosztály –a társadalomstatisztikai adatgyűjtések széleskörű tematikája következtében – integratív szerepet vállal a műhely- és intézményközi szakmai kapcsolatok aktivizálásában, ily módon egyfajta „híd” szerepet tölthet be a különböző megközelítéseket alkalmazó szakemberek között,
  • a szakosztály kezdeményező szerepet vállal a magyar statisztikai szolgálat tagjainál az egyes adatgyűjtésekkel kapcsolatos szakmai konferenciák megrendezésére,
  • támogatja azokat a civil szakmai kezdeményezéseket, amelyek a társadalomstatisztikai adatgyűjtések széleskörű felhasználását és hozzáférhetőségét, illetve a társadalomstatisztikai célra is hasznosítható adminisztratív nyilvántartások kellő hasznosítását szolgálják,
  • fontos szerepe lehet az elméleti-módszertani megközelítések, valamint a gyakorlati eljárások (a „mindennapi” statisztikai gyakorlat) közötti jobb összhang és kapcsolat megteremtésében,
  • szakmai fórumok szervezésével törekszik a mikro- és a makroszociológiai vizsgálatok közötti szerves kapcsolat kialakítására.
A Szakosztály elnöke 1971-ben szerezett közgazdász diplomát a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1972 óta a Központi Statisztikai Hivatal munkatársa, különböző beosztásokban. Hivatali munkái és a kutatásai is a társadalomstatisztika néhány nagyobb területéhez kapcsolódnak. Így többek között részt vett, illetve vezettett, a KSH-ban végzett társadalmi mobilitás és rétegződés, presztízs, életkörülmények, életmód-időmérleg, ifjúság helyzetével kapcsolatos vizsgálatokat, amelyekről számos publikáció jelent meg. E mellett foglalkozott a társadalmi jelzőszámokkal, ezen belül a dinamikus indikátorokkal, valamint a falu és az agrár társadalom helyzetével kapcsolatos kérdésekkel.
 
A Szakosztály titkára 2006-ban szerezett diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szociológia szakán. 2008 óta az ELTE szociológia doktori iskolájának ösztöndíjas hallgatója. Elsősorban kutatás módszertani kérdésekkel (adatpótlás, adatfúzió, súlyozási módszerek), és hálózatkutatási problémákkal foglalkozik.

A szakosztály tagjai

Események

Publikációk

Éves beszámolók