Vallásszociológiai Szakosztály

Elnökség

Hegedűs Rita, PhD

Révay Edit, PhD
 
Rosta Gergely, PhD

Bemutatkozás

A Vallásszociológiai Szakosztály célja, hogy a hazánkban létező, vallással szociológiai szempontból (is) foglalkozó különféle tudományos műhelyeknek – mint például a szegedi Vallástudományi Tanszék, a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programja, a Fiatal Vallás- és Értékszociológusok Szövetsége (FIVÉSZ), a Kisegyházkutató Műhely, stb. - közös képviseleti, kutatási, és tudományos vita-lehetőséget biztosítson.
 
Török Péter a University of Toronto-n szerzett filozófia-szociológiából BA (1990), szociológiából pedig MA (1991) és PhD (2000) fokozatot. 2007-ben habilitált az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Főbb érdeklődési területei az új vallási mozgalmak, az egyház-államkapcsolatok, a közösségkutatás, és ezek mentálhigiénés vonatkozásai. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének igazgatója.
 
Pusztai Gabriella a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom-történelem szakos (1989), majd a Debreceni Egyetemen szociológia-társadalomismeret tanár-szakos (2003) diplomát, s ugyanitt PhD fokozatot (2002), majd 2007-ben habilitált. Főbb érdeklődési területe az egyház oktatási szerepvállalása, a vallásosság és az iskolai pályafutás összefüggései illetve a vallásosság mentén szerveződő kapcsolati struktúrák és közösségek vizsgálata.

A szakosztály tagjai

Események

Publikációk

Éves beszámolók