Vallásszociológiai konferencia 2010

Konferencia
Időpont: 2010. május 20-21-én (csütörtökön és pénteken)
Helyszín: WJLF Budapest, VIII Dankó u 11. Kline terem


 
A Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 2010. évi vallásszociológiai konferenciáját a hat éve fiatalon elhunyt vallásszociológus, Horváth Zsuzsa emlékének szenteljük, aki ez évben lenne hatvan éves. Az idei konferenciát a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Vallástudományi Tanszékével karöltve szervezzük. Az előadások témái Horváth Zsuzsa kutatási érdeklődésének megfelelően a kisebb vallási közösségekre, egyházakra koncentrálódnak.
 
Időpont: 2010. május 20-21-én (csütörtökön és pénteken)
Helyszín:
WJLF Budapest, VIII Dankó u 11. Kline terem
Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

Program:

Május 20 csütörtök
10.00 Iványi Gábor rektor WJLF Megnyitó
10.10 Csákó Mihály egyetemi docens WJLF "Horváth Zsuzsa:
Ember és módszer
1. szekció Elnököl Máthé Tóth András
10.30 Balogh Edina hallgató WJLF Nazarénusok 1945-1977
Iványi Gábor c. egyetemi tanár WJLF A nazarénusok törvényes elismerésének története
Fazekas Csaba egyet. docens Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet "Kisegyházak és rendszerváltás, 1989-1990.
"
12.30 ebédszünet – ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében
2. szekció Elnököl Majsai Tamás
13.30 Máté Tóth András egyetemi tanár SZTE Vallástudományi Tanszék Egyházfogalom a vallásszociológiában – Joachim Wach
Nagy Gábor Dániel Szociológus SZTE Vallástudományi Tanszék A vallási közösségek tipologizálásának új útjai: a közjó problematikája
Nagy Péter Tibor egyetemi tanár WJLF, ELTE TÁTK OITK Egyéb. Egy fiktiv aggregátum
15.30 szünet
3. szekció Elnököl Nagy Péter Tibor
15.40 Csapody Tamás egyetemi adjunktus Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Kisegyházak munkaszolgálatosai Borban (1943-1944).
Majsai Tamás egyetemi tanár WJLF Jehovisták és metodisták a horogkereszt árnyékában
Tengely Adrienn : főiskolai adjunktus Eszterházy Károly Főiskola, Eger Az unitárius egyház és az őszirózsás forradalom
17.40 tartalék vitaidő

Május 21 péntek
4. szekció Elnököl Máthé Tóth András
10.00 Kamarás István egyetemi tanár Pannon Egyetem Modern Filológia és Társadsalomtudományi Kar Antropológia és Etika tanszék A “Keresztények” második évtizede
Máté József Phd hallgató ELTE PPK A Hit Gyülekezete
Rajki Zoltán főiskolai docens Adventista Teológiai Főiskola A klasszikus szabadegyházak a rendszerváltozás után a statisztika tükrében.
12.00 ebédszünet – ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében
5. szekció Elnököl Majsai Tamás
13.00 Annagret Dirksen Bad Camberg / Németország Vallásszabadság Magyarországon – alkotmánytörténelmi és valláspolitikai fejlemények a húszadik században kisegyházak példája alapján
Kiss Dénes tanársegéd Babes-Bolyai Tudományegyetem Szociológia Kar Kisközösségi vallásosság
Török Péter habilitált egyetemi docens SE Mentálhigiéné Intézet Kisegyházi kutatások – kétszer két év tapasztalatai
15.00 szünet
15.10 kutatásmódszertani kerekasztal és ennek témájához kapcsolódó plenáris vita – elnököl Máthé Tóth András

17.30 tartalék vitaidő Elnököl Nagy Péter Tiibor
zárszó Máthé Tóth András

Kapcsolódó esemény:
Május 20 csütörtök:
18.00 „Oktatási egyenlőtlenségek és a felekezetek. Adatbázis Erdélyről, 1910” Educational Inequalities and denominations. Database for Transylavania, 1910 – című Karády Viktor és Nagy Péter Tibor által összeállított statisztikai kézikönyv bemutatása. A kézikönyv “Educational Inequalities and denominations” című sorozat harmadik kötete. A sorozat előző két kötete a “Western Slovakia és North-Western Hungary” ill. az “Eastern Slovakia és North-Eastern Hungary” alcímet viselte. A kötetek alapvető forrásul szolgálnak az 1910 körüli magyar társadalomtörténet iránt érdeklődöknek, ill mindazoknak akiket Erdély és a Felvidék története, ill Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék története, Miskolc története érdekel.Sorozaton kívül jelent meg az adatbázis Dunántúlt bemutató kötete, mely a közelmúltban került az internetre: http://www.mek.oszk.hu/07900/07976/index.phtml”

Május 21 Péntek:
18.00 Vallásos szocializáció a pártállam időszakában – kutatási beszámoló
Évekkel ezelőtt megkezdődött “tudományos leletmentés” gyanánt egy olyan visszaemlékezéseken alapuló vallásszociológiai adatgyűjtés, melynek célja, hogy minél több standard adat maradjon fenn a pártállam korának vallásos neveltetéséről, a szülők templomjárási szokásairól stb. A kutatás első szakaszában az 1930 előtt születettek körében folyt – a Horthy korszak vallásos neveltetésére vonatkozó leletmentő munka. A kutatás jelenlegi szakaszában a figyelem elsősorban az 1940 előtt születettekre terjed ki, de a résztvevőknek lehetőségük van az 1950 előtt születettekre vonatkozó adatgyűjtésre is. A kérdezés elsősorban ma élő 70 feletti diplomásokat vesz célba, ezzel biztosítható ugyanis, hogy gyermekkori közegüket tekintve a legsokszinübb közeget mutathasson be a kutatás. A kutatás szívesen fogad speciális csoportok iránt érdeklődő munkatársakat is. (Ilyen speciális részkutatásunk az Abaújkér környékén élőkre vonatkozó kutatás és a Nazarénusokra vonatkozó kutatás). Együttmüködő intézmények: Wesley vallásszociológiai központ, ELTE OITK, Temka alapítvány. Résztvevők: Nagy Péter Tibor kutatásvezető, Balogh Edina, Bendzsák Csaba, Bereczky Géza, Demeter Judit, Dombováriné Gálosi Mária, Gergelyné Buri Tímea, Hegedüs Árpádné, Horváth Ernőné, Kacsmarik Tímea, Kicsiné Balogh Margit, Kiss Norbert, Lukács Barna, Márkus Judit, Müller Gabriella, Paulovics Katalin, Szilvássy Zoltán, Szirtes Edit, Sziva Ibolya, Tőkészki Borbála, Zakócs Katalin

A konferencia látogatása ingyenes – előzetes regisztrációt nem igényel