Város és vidéke. 100 éve született Erdei Ferenc

Az MSZT konferenciája
Időpont: 2010. december 03. (péntek)
Helyszín: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Kar
Program: (pdf 64 kb)
 
Város és vidéke. 100 éve született Erdei Ferenc

a Magyar Szociológiai Társaság konferenciája

Időpont: 2010. december 3. (péntek) 9.30 - 17.15

Helyszín: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Kar, Dr. Filius István terem (6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.)

PROGRAM

09.30 – 10.00

Regisztráció

10.00 – 10.10

Lévai Péter (dékán, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Kar): Köszöntő

10.10 – 10.20

Csepeli György (elnök, MSZT): Bevezető (előadás: ppt 48,5 kb)

10.20 – 14.50

Plenáris előadások
Levezető elnök: Rigó Róbert (tud.smts., KF)

10.20 – 10.40

Csatári Bálint (ig., MTA RKK Kecskemét):
Erdei Ferenc "Magyar falu"-típusai 2010-ben

10.40 – 11.00

Kovács Teréz (tud.tan., MTA RKK Pécs; egy.tan., KE):
A vidék polgárosodása Erdei Ferenc műveiben (előadás: ppt 1,66 mb)

11.00 – 11.20

Kovách Imre (ig.hely., MTA PTI):
Vidéki társadalom

11.20 – 11.40

Beluszky Pál (tud.tan., MTA RKK Bp):
Városhálózat változása - város-vidék egységek

11.40 – 12.00

Kérdések, vita

12.00 – 13.00

Ebédszünet

13.00 – 13.20

Szirmai Viktória (tud.tan., MTA SZKI):
Várostérségi társadalmak: elkülönülés vagy együttműködés

13.20 – 13.50

Forray R. Katalin (egy.tan., PTE) - Kozma Tamás (egy.tan., DE):
A kis és középvárosok, mint a kistérségek iskolázási központjai

13.50 – 14.10

Kovács Katalin (tud.fmts., MTA RKK Bp):
Kistelepülések - aprófalvas térségek

14.10 – 14.30

Lugosi András (tud.smts., Budapesti Levéltár):
Az Erdei-Mendöl konfliktus

14.30 – 14.50

Kérdések, vita

14.50 – 15.00

Szünet

15.00 – 15.30

Város és tanya kapcsolata napjainkban: életutak személyes elbeszélésben

  • Balanyi Zoltán szobrász (KF TFK)
  • Lakó András építész (Kecskemét)
  • Kovács Lóránt (dékánhelyettes, főiskolai docens, KF GAMFK)

15.30 – 17.00

Kerekasztal-beszélgetés: Erdei Ferenc: Múlt-jelen-jövő
moderátor: Rigó Róbert (tud.smts., KF)

résztvevők:

  • Éber Márk Áron (egy.t.seg., ELTE)
  • Valuch Tibor (egy.doc., DE)
  • Nagy Endre (egy.tan., SE)

17.00 – 17.10

Tibori Tímea (ig., MTA SZKI, elnökségi tag, MSZT): A konferencia zárása