Az MSZT és tisztségviselői

A Magyar Szociológiai Társaság tudományos, szakmai szervezet, amely politikai és pártállástól függetlenül a magyar szociológia minden világnézeti és szakmai irányzatát, iskoláját, csoportját tömöríteni kívánja. Szabad fórumot kíván biztosítani a magyar társadalomfejlődés alapkérdéseinek, a szociológiai kutatás eredményeinek, a tudomány belső problémáinak és a tudomány és társadalom közötti viszony megvitatásának. A szakmai értékek és színvonal képviseletében kíván befolyást gyakorolni a diszciplínát érintő tudománypolitikai döntésekre. Működése során számít a szociológia határterületén, a kutatási eredmények alkalmazásában dolgozók aktív részvételére, különös súlyt kíván helyezni a felnövekvő új szociológus nemzedékek, az egyetemi hallgatók bevonására.


A Társaság célja

  1. A Magyar Szociológiai Társaság tömöríti a magyar szociológusokat, ideértve a szociológia szakos hallgatókat, valamint azokat a társadalomkutatókat, egyetemi és főiskolai oktatókat, akik a szociológiával határos, vagy összefüggő területen dolgoznak, és a szociológia-tudományt (elveket és módszereket) alkalmazzák munkájukban.
  2. Tevékenységével elősegíti a szociológiai elméletek és módszertan fejlesztését, valamint a szociológiai szemléletmód minél szélesebb körű érvényesítését az oktatásban, a kutatásban és a tudományos közéletben.
  3. A szociológiai kutatások időszerű kérdéseiről vitákat szervez, figyelemmel kíséri mind a hazai, mind a nemzetközi szociológiában folyó kutatásokat és azok eredményeit.
  4. Évenkénti kongresszusaival előmozdítja a magyar szociológia fejlődését, a tudományos eredmények megismerését, a szakmai információk áramlását.
  5. Információs rendszerével, a kutatások és publikációk nyilvántartásával segítséget nyújt a Társaság tagjai szakmai, oktatói és tudományos tevékenységének.

A Társaság feladatai

  1. A Társaság részt kíván venni a magyar társadalom alapkérdéseinek megvitatásában és azok tudományos feltárásában mind tagjai, mind rendezvényei által. Viták szervezésével, rendezvényeivel és állásfoglalásaival, a szakosztályok működésével és működtetésével a magyar társadalom fejlődését kívánja elősegíteni.
  2. A Társaság a szociológiai képzés, továbbképzés és minősítés kérdéseit fórumain megvitatja, együttműködésre törekszik a tudomány és képzés intézményeivel.
  3. A szociológia-tudomány nemzetközi kapcsolatait építve és ápolva nemzetközi konferenciákat, hazai és külföldi kutatók számára vitaüléseket szervez. Szervezeti és szakmai bázisával elősegíti és támogatja a magyar szociológusok nemzetközi tevékenységét.
  4. Mint a Nemzetközi Szociológiai Társaság (ISA) tagszervezete ellátja a Nemzetközi Szociológiai Társaságban a magyar képviselettel összefüggő teendőket.
  5. A Magyar Szociológiai Társaság kiadja a Szociológiai Szemle című folyóiratot.

A Társaság tisztségviselői (2018-2021)

Elnök:


Wessely Anna
PhD.
egyetemi docens
ELTE Társadalomtudományi Kar/Magyar Képzőnűvészeti Egyetem
wesselyanna@gmail.comAlelnökTibori Theodosia Timea
CSc.
címzetes egyetemi docens
Testnevelési Egyetem Társadalomtudományi Doktori Iskola
ttibori@t-online.huElnökség
Albert Fruzsina 

habil, PhD.
egyetemi tanár/tudományos tanácsadó
ELTE Társadalomtudományi Kar/ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont
albert.fruzsina@tk.mta.hu
                                 


Feischmidt Margit 

habil, PhD.
tudományos tanácsadó 
ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont
margit.feischmidt@gmail.com            

 Kmetty Zoltán
PhD.
egyetemi adjunktus/tudományos munkatárs
ELTE, Társadalomtudományi Kar/ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont
    kmetty.zoltan@tatk.elte.hu


Nagy Ádám  
habil, PhD.
egyetemi docens
Kodolányi János Egyetem
adam@nagydr.hu    Nagy Beáta
habil, CsC.
egyetemi tanár
Budapesti Corvinus Egyetem
beata.nagy@uni-corvinus.hu


Neményi Mária
DSc.
professor emeritus
ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont
marianemenyi@gmail.comNémeth Krisztina
PhD.
tudományos munkatárs
ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 
nemeth.krisztina@krtk.mta.hu 
   


Rosta Gergely
PhD.
egyetemi docens
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
rosta.gergely.laszlo@gmail.com    Tardos Róbert
CSc.
tudományos főmunkatárs
ELTE Társadalomtudományi Kar                                                                             


FelügyelőbizottságCzibere Ibolya
habil, PhD.
egyetemi docens
Debreceni Egyetem
czibere.ibolya@arts.unideb 


Csókay Ákos (a FeB elnöke)

óraadó
ELTE Bölcsészettudományi Kar
akos.csokay@hst.hu


Fekete Mariann
PhD.
egyetemi adjunktus
Szegedi Tudományegyetem
fekete.marianna@socio.u-szeged.huTitkár


Kund Attila

Kund Attila
PhD. aspiráns
Pécsi Tudományegyetem

mszt@szociologia.hu