Gazdaságszociológiai Szakosztály

Bemutatkozás

A Gazdaságszociológiai Szakosztály a gazdaság társadalmi beágyazottságával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó kutatók szakmai fórumaként működik. A Szakosztály nyitott mind az elméleti, mind a különböző kvantitatív és kvalitatív empirikus munkák iránt, amelyek a gazdasági folyamatokat, ezen belül elsősorban a gazdasági rendszerek működését, a pénzügyi és gazdálkodással kapcsolatos attitűdöket, továbbá a gazdasági innovációk születését és terjedését vizsgálják. Különösen fontosnak tartjuk, hogy támogassuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek a területen folyó kutatások eredményeinek magyarországi és nemzetközi szinten történő megosztására irányulnak, és kiemelt célunk, hogy a Szakosztály maga is ilyen fórumok gyűjtőhelyévé váljon.

Elnöke Győri Ágnes a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájában szerezte meg a PhD fokozatát; disszertációjában a kis- és középvállalkozások együttműködéseinek sikerességét és nehézségeit vizsgálta. Főbb kutatási területei: a hazai kkv-szektor innovativitása, a vállalati és lakossági pénzügyi kultúra, a lakás- és területi mobilitás, a társadalom integrációs mechanizmusai. Korábban a Budapesti Corvinus Egyetemen dolgozott kutatóként, jelenleg a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos munkatársa.

Titkára Horzsa Gergely szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem doktorjelöltje. Disszertációjában a redisztributív pályázati rendszerek társadalmi-demográfiai folyamatokra kifejtett hatásait elemzi statisztikai, illetve kvalitatív terepmunka-módszerekkel. Publikációiban és konferencia-előadásaiban a vállalkozói léttel, vidékszociológiával és vidékfejlesztéssel, európai fejlesztéspolitikával, munkaerőpiaci státusszal és migrációval kapcsolatos kérdéseket vizsgált.