Társadalomtudományi adatbankok

ELTE-TáTK Némedi Dénes Könyvtár

Az ELTE Társadalomtudományi Kar könyvtárának gyűjteményei

 

KSH - Népességtudományi Kutatóintézet


A Népességtudományi Kutatóintézet adatfelvételeinek állományai

 

SzocioWeb

A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája

 

Tárki

TÁRKI Társadalomtudományi Adatbank - a nemzeti digitális archívum

 

     

 

 

 

ESA - National Societies

Az Európai Szociológiai Társaság nemzeti tagszervezeteinek linkgyűjteménye

 

EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)

Az EU országainak jövedelmi és életviszonyait évenként követő társadalomstatisztikai adatbázis (2004-)

 

Eurobarometer

Negyedévenkénti felvételsorozat a társadalmi-politikai attitűdök EU-országokbeli alakulásáról (1973-)

 

European Social Survey

2002 óta kétévenkénti felvételekkel az európai társadalmi folyamatok minőségi komparatív adatforrása 

 

 

European Union Labour Force Survey

1983 óta gyűjtött keresztmetszeti és longitudinális adatokkal a fenti adatbázis munkaerő-piaci megfelelője 

 

European Values Study (EVS)

Részben a WVS programhoz kapcsoltan 1981 és 2017 közt öt hullámban az európai értékkutatások alappillére

 

General Social Survey

1974 óta az amerikai társadalmi folyamatok, viselkedések és attitűdök vezető évenkénti és kumulatív adatbázisa

 

GESIS/EUROLAB

A komparatív kutatások vezető európai dokumentációs és módszertani központja (Köln-Mannheim, 1986-)  

 

ICPSR Inter-University Consortium for Political and Social Research

A komparatív társadalomkutatás amerikai dokumentációs-módszertani központja (1962-, Ann Arbor ISR) 

 

International Social Survey Program

Az élethelyzetek, erőforrások átfogó tematikáját rotált rendszerben évenként monitorozó nemzetközi program (1984-) 

 

ISA Global mapping of sociologist

Aktív szociológusok széleskörű adatbázisa a nemzetközi kutatási együttműködés előmozdítására

 

ISA International Sociological Association publications

A Nemzetközi Szociológiai Társaság égisze által kiadott publikációk gyűjteménye

 

Luxemburg Income Studies Database (LIS)

Főként OECD-tagországok jövedelmi és vagyoni viszonyainak széleskörű komparatív mikro-adatbázisa (1983-)

 

NSD – Norwegian Centre for Research Data

A norvég társadalomkutatás mellett jelentős nemzetközi adatállományokat is gondozó módszertani központ (1971-)

 

Panel Study of Income Dynamics

Hosszú időszakra visszatekintő, nagy létszámú háztartás- és egyéni alapú panel adatbázis (1968-, U. of Michigan)

 

Publish or Perish - Harzing

Google Scholar alapon széleskörű szcientometriai (szerzői, folyóirat idézettségi) adatbázis

 

Qxford Website Dictionary Useful Websites

Társadalomkutatási referenciák kollekciója (részben működő linkekkel), fogalmi szótár brit hangsúlyokkal

 

Social Science Research Network – First Look

Preprint, first-look publikációs anyagok széleskörű gyűjteménye a társadalomtudományok területén

 

Sociosite

Szociológiai források átfogó gyűjteménye, klasszikus munkák esetenként részletes megjelenítésével

 

US Census Bureau Data

Makro-adatok mellett az amerikai szocio-demográfiai folyamatok adminisztratív és survey-forrásokra is építő adatbázisa

 

World Values Survey (WVS)

1984 óta eddig 7 hullámban a legtágabb körű nemzetközi adatbázis az értékekkel, kulturális orientációkkal az előtérben