Ifjúságszociológiai Szakosztály

Bemutatkozás

Az Ifjúságszociológiai Szakosztály szakmai érdeklődése a felnőttkort még el nem ért korosztályok tagjaira irányul. A Szakosztály segítséget kíván adni a tagok ifjúsággal kapcsolatos kutatásaihoz, megosztva egymással a publikus eredményeket. A Szakosztály tevékenységének része a tagság szakmai publikációinak segítése, valamint a szakmai problémahelyzetek megoldásában való közreműködés. Az együttműködés nyitott az intézményi együttműködők felé - legyen az oktató, elméletalkotó, alkalmazott kutató, adatbányász, desk researcher, elemző vagy fejlesztőközpont. A Szakosztály törekszik arra, hogy a különböző műhelyekben felhalmozódott kutatási eredményekre építve, hasznos befolyást gyakoroljon az országos ifjúsági kutatásokra és erősítse a hazai ifjúságkutatások hazai és nemzetközi szakmapolitikai nyilvánosságát és kapcsolatait. A Szakosztály nyitott a felsőoktatásban tanuló hallgatók felé és arra törekszik, hogy az ifjúságkutatások eredményei elérhetők legyenek a minél szélesebb nyilvánosság számára.


Elnöke Murányi István a Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet docense. Kutatási területe: ifjúságszociológia, politikai szocializáció, nemzeti identitás és előítélet. Hét könyv és 140 egyéb publikáció szerzője. Több kutatási projekt résztvevője volt (pl. PARADYS (FP5, 2001-2005) "A családi politikai szocializáció" (OTKA, K-78579, 2008-2011), illetve hazai vezetője (ENRI (HRCCP,2009-2011); MYPLACE (FP7, 2011-2015). Résztvevője volt több nemzetközi konferenciának (2008: 38th World Congress of the International Institute of Sociology, 2009: ESA 2nd Midterm Conference of RN30) és Erasmus oktatói csereprogramnak (2007, Kuopio University, Finnország; 2009: Katholieke Hogeschool Kempen, Belgium).


Alelnöke Nagy Ádám 1972-ben született Budapesten. Hat diplomáját a legkülönbözőbb területeken szerezte. Neveléstudományból doktorált és habilitált, korábban a Nemzeti Civil Alapprogram elnöke és a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-ösztöndíjasa volt. Jelenleg a Kodolányi János Egyetem docense, a Magyar Szociológiai Társaság elnökségi tagja.