Oktatásszociológiai Szakosztály

Bemutatkozás

 

Az Oktatásszociológiai Szakosztály célja az oktatás és a társadalom kapcsolatának interdiszciplináris megközelítése. Az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya az ez iránt érdeklődőket tömöríti: elsősorban oktatókat, kutatókat, tanárokat, fejlesztőket, oktatáspolitikusokat és tisztviselőket, valamint egyetemi és főiskolai hallgatókat tömörít. Nem szakosztályi tagokat is szívesen látunk. A szakosztály fő tevékenységformái: a konkrét kutatási eredmények megvitatása, a megjelent kötetekről tudományos viták rendezése és az Educatio számok köré szerveződő tematikus tudományos konferenciák, call for papers rendszerü tág témájú éves konferenciák.


 

Elnöke Nagy Péter Tibor, egyetemi tanár, az MTA doktora. Oktatásszociológiai, oktatástörténeti, és vallásszociológiai témákban jelentette meg könyveit és tanulmányait, vezette kutatásait. Lásd erről: http://nagypetertibor.uni.hu. Szakmai pályafutása elsősorban az Oktatáskutató Intézethez (jelenleg: OFI-OPKM-hez) illetve a Wesley János Lelkészképző Főiskolához kötődik. Tagja az Educatio szerkesztőbizottságának, az MTA oktatásszociológiai és neveléstörténeti albizottságainak.


Titkára Boreczky Ágnes, főiskolai tanár, a neveléstudományok kandidátusa. Kutatásai a nevelésszociológia és a neveléstörténet, illetve a nevelésszociológia, családszociológia és narratív szociológia határain mozognak. Legújabb kutatási területe a multikulturális pedagógia. Az utóbbi évek fontosabb publikációit lásd a http://www.doktori.hu honlapon. 1993 óta az ELTE tanára, jelenleg az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán, az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központban dolgozik. Tagja az MTA oktatásszociológiai albizottságának.

A szakosztály korábbi elnökei: Kozma Tamás, Lukács Péter, Hrubos Ildikó

A szakosztály korábbi titkára: Lukács Péter