Fogyatékosságtudományi Szakosztály

Bemutatkozás

 

A fogyatékosságtudomány (angol nyelvterületen: Disability Studies + Critical Disability Studies) fél évszázados múltra visszatekintő tudományág. Olyan kritikai diszciplína, amely saját metodológiai innovációin túl a társadalomtudomány több ágának módszertanát alkalmazza. Műveléséhez elengedhetetlen az érintett személyek iránti alázat  és saját hangjuk megjelenítése, illetve  a hatalomnak mindennapi, rejtett elnyomó funkcióiban történő, és nem politikai-pártpolitikai formában való felfogása.A Fogyatékosságtudományi Szakosztály szabad fórumot biztosít a terület kutatási eredményeinek, valamint ezeknek a fogyatékossággal élő személyekkel és szakemberekkel, civil szervezetekkel közösen történő megvitatásának. Sajátos szemlélete, magas szakmai értékei és színvonala révén befolyást kíván gyakorolni társadalmi diskurzusra és a szakmapolitikai döntésekre. Működése során számít a fogyatékosságtudomány határterületein, a kutatási eredmények létrehozásában és alkalmazásában dolgozó érintett személyek és szakemberek aktív részvételére. Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy eredményeit a fogyatékossággal élő személyek szolgálatába állítsa. Tevékenységével elősegíti a fogyatékosságtudományi elméletek és módszertan fejlesztését, valamint szemléletmódjának széles körű érvényesítését az oktatásban, a kutatásban és a közéletben. A szakosztály meghatározó célja, a nemzetközileg már bevettnek számító tudományterület magyar tudományban történő elismertetése. A fogyatékosságtudományi kutatások időszerű kérdéseiről vitákat szervez, figyelemmel kíséri a hazai, és a nemzetközi kutatásokat és azok új eredményeit. Rendszeres konferenciáival és műhelybeszélgetéseivel előmozdítja saját és társtudományai fejlődését, a tudományos eredmények megismerését, a szakmai információk áramlását.

A szakosztály  részt vállal a Európa és a világ, benne a magyar társadalom, a fogyatékossággal élő embereket érintő alapkérdéseinek megvitatásában és az új jelenségek tudományos értelmezésében. Kutatásokban történő részvétellel, viták szervezésével, rendezvényeivel és állásfoglalásaival a fogyatékossággal élő személyek élethelyzetének javítását támogatja. Együttműködésre törekszik a tudomány és képzés hazai (ELTE BGGYK Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet, Fogyatékosságtudományi Doktori Műhely, stb.), külföldi és nemzetközi intézményeivel. Erőfeszítéseket tesz a tudományág közép-kelet-európai elismertetése, partnerségek kiépítése érdekében. A fogyatékosságtudomány nemzetközi kapcsolatait építve és ápolva, nemzetközi konferenciákat, hazai és külföldi kutatók számára vitaüléseket szervez. Szervezeti és szakmai bázisával elősegíti és támogatja a hazai szakértők nemzetközi tevékenységét. Elsősorban szellemi forrásaival hozzájárul a Fogyatékosság és Társadalom című periodika rendszeres megjelenéséhez.

A szakosztály elnöke Hernádi Ilona.
Titkára Antal Zsuzsanna.