Információs Társadalom Szakosztály

Bemutatkozás

Az elektronikus kommunikációs eszközök megjelenése és elterjedése átalakította a predigitális társadalom szerveződését. A mobiltelefon hálózatok, a széles körben elterjedt vezetékes és vezeték nélküli internet a folyamatos kapcsolatok biztosításával új társadalmi kohéziós erőt jelent. A mindennapok egyre nagyobb része az online világba kerül, amely hatással van az egyénre, a csoportokra, társadalomra. Az online világ közösségei felidézik a hajdani közösségi formációt. A folyamatos változás hatással van az egyénre, a társadalom alrendszereire, s az alrendszerekben megjelenő cselekvésekre. Átalakul az üzleti élet, a munka, az egészségügy, az oktatás világa (megjelenik az élménytársadalom). Az offline szervezetek online terjeszkednek, s új virtuális szervezetek jönnek létre. Az információs eszközök széleskörű elterjedése nem hagyhatja érintetlenül a nyilvánosságot, s azon keresztül a demokratikus intézményeket, s a demokrácia egészét sem. A web 2.0 az aktív hálózati polgár otthona, aki úgy használja fel a mások által megosztott információkat, hogy közben új tudást hoz létre. Az Információs Társadalom Szakosztály célja, hogy nyomon kövesse és értelmezze a legújabb kommunikációs eszközök egyénre, közösségekre, társadalomra gyakorolt hatását.


Titkára Dén-Nagy Ildikó, okleveles közgazdász. 2004-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (BKÁE) Gazdálkodástudományi Karán Számvitel főszakirányon és Marketingkommunikáció mellék-szakirányon. 2002-2003-ig a BKÁE Jövőkutatási Tanszékén volt demonstrátor. Több mint hat éve dolgozik Public Relations tanácsadóként. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Intézetének első évfolyamos PhD hallgatója, illetve a FORTE Communications Kft. kommunikációs ügynökség ügyvezető tulajdonosa. Kutatási területei: társadalmi hálózatok, információs társadalom és kommunikáció.