Politikai Szociológia Szakosztály

Bemutatkozás

A Politikai Szociológia Szakosztály a tágan vett politikai jelenségek vizsgálatával foglalkozó tudományos kutatások iránt érdeklődik, azt támogatja. Olyan témák bemutatását, vizsgálatát ösztönzi, amik az egyéni politikai cselekvésekre, a politikai részvételre fókuszálnak, de azokat is, amelyek az állampolgárok politikai attitűdjeit, a makro/társadalmi környezet működését, valamint a szervezetek (pl.: pártok, civil szervezetek, társadalmi mozgalmak) és társadalmi hálózatok szerepét vizsgálják. A fenti témákon túl fontosnak tartjuk, hogy bemutassunk komparatív vizsgálatokat (pl.: időbeli, régiókat, vagy országokat összehasonlító kutatások), empirikus kutatásokat megalapozó elméleti munkákat. A szakosztály céljai közé tartozik a fiatal kutatók támogatása valamint a különböző kutatási területek, diszciplínák közötti tapasztalatcserék ösztönzése. Tagjaink között szívesen látunk kvalitatív, kvantitatív vagy elméleti kutatásokat végző társadalomtudósokat, vagy a kutatások iránt érdeklődőket, hallgatókat, diákokat.


Elnöke Susánszky Pál
Titkára Gerő Márton