Fényes Elek Szakosztály (Társadalomstatisztikai Szakosztály)

Bemutatkozás

A Társadalomstatisztikai Szakosztály alapvető célja, hogy az empirikus makroszociológiai kutatásokkal (is) foglalkozó társadalomkutatók számára létrejöjjön egy olyan szellemi műhely:


    • amely megfelelő kereteket biztosít a társadalomstatisztikai adatgyűjtésekkel kapcsolatos műhelyviták és más hasonló rendezvények megrendezésére,
    • a szakosztály –a társadalomstatisztikai adatgyűjtések széleskörű tematikája következtében – integratív szerepet vállal a műhely- és intézményközi szakmai kapcsolatok aktivizálásában, ily módon egyfajta „híd” szerepet tölthet be a különböző megközelítéseket alkalmazó szakemberek között,
    • a szakosztály kezdeményező szerepet vállal a magyar statisztikai szolgálat tagjainál az egyes adatgyűjtésekkel kapcsolatos szakmai konferenciák megrendezésére,
    • támogatja azokat a civil szakmai kezdeményezéseket, amelyek a társadalomstatisztikai adatgyűjtések széleskörű felhasználását és hozzáférhetőségét, illetve a társadalomstatisztikai célra is hasznosítható adminisztratív nyilvántartások kellő hasznosítását szolgálják,
    • fontos szerepe lehet az elméleti-módszertani megközelítések, valamint a gyakorlati eljárások (a „mindennapi” statisztikai gyakorlat) közötti jobb összhang és kapcsolat megteremtésében,

Elnöke Harcsa István, 1971-ben szerezett közgazdász diplomát a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1972 óta a Központi Statisztikai Hivatal munkatársa, különböző beosztásokban. Hivatali munkái és a kutatásai is a társadalomstatisztika néhány nagyobb területéhez kapcsolódnak. Így többek között részt vett, illetve vezettett, a KSH-ban végzett társadalmi mobilitás és rétegződés, presztízs, életkörülmények, életmód-időmérleg, ifjúság helyzetével kapcsolatos vizsgálatokat, amelyekről számos publikáció jelent meg. E mellett foglalkozott a társadalmi jelzőszámokkal, ezen belül a dinamikus indikátorokkal, valamint a falu és az agrár társadalom helyzetével kapcsolatos kérdésekkel.


Titkára Monostori Judit.