Közszociológia program

A tudomány intézményei, és szerveződései a világban és Magyarországon is sajátos változásokon mentek keresztül az elmúlt évtizedekben. A tudományos értékelések egyre inkább a külsődleges megítélésekben elnyert sikereket honorálják, és kevésbé a világ megértésében és értelmezésében nyújtott teljesítményeket. A tudomány egyre inkább verseny, nemcsak a kutatók között publikációkban, hivatkozásokban, hanem a témáiban, követett módszereiben egyre fragmentálódottabb rész-szociológiák és iskolák között is.


E kedvezőtlen tendenciákon olykor felül lehet kerekedni. A „közszociológia” elnevezés a látszat ellenére nem egy újabb szociológiai iskola, egy még tovább töredezett fragmentum. Az elnevezés arra utal, hogy minden verseny és szétforgácsoldás ellenére vannak a hazai szociológusoknak közös dolgaik, közös érdekeik és ezek mentén, a szociológia és a szociológusok kohéziója, szolidaritása ma tán fontosabb, mint korábban (amikor ez még evidensen megvolt). Közös érdekünk az, hogy a szociológiát a tudományos és közéleti nyilvánosság relevánsabbnak és jelentékenyebbnek tudja, hogy ezért jobban reagálhassunk és reflektálhassunk egymásra, a közös dolgainkra, akár kutató és publikáló, akár oktató munkánk során. Ezen közös ügyek rendezésére hivatott – az egymással való versengés dominanciája helyett az egymással való összetartozást hangsúlyozó szociológusi ténykedést – a létező tudományos intézmények falai közül valahová máshová, más intézményi keretek közé szükséges kivinni. Ennek megfelelően a társadalomkutatók között meglevő kommunikatív viszony is eltér a szokásos intézményi keretekben szokásostól. Nincsenek a tudomány és az akadémia világában megszokott rangok, tekintélyelvű udvariassági szabályok és pozíciók. Nem ezek bemutatására és elfogadtatására és ehhez szükséges kinyilatkoztatások megtételére törekszünk, hanem kíváncsiak vagyunk egymásra, egymás nézeteire, és igyekszünk jókat beszélgetni, méghozzá úgy, hogy minél több vélemény, nézet kaphasson hangot és hallgattassék is meg. Akár egy sör mellett is.


A Közszociológia program találkozóit az Aktualitások menüpontban tesszük közzé.