Polányi Károly Díj

A Magyar Szociológiai Társaság 1998-ban Polányi Károlyról díjat alapított a legjobb szociológiai könyv illetve folyóirat folyóirat cikk elismerésére. A Polányi-díjat minden évben a közgyűlésen adják át. A zsűri, amelynek tagjait az Elnökség nevezi ki, az előző év terméséből válogat (az első évben, 1998-ban még az az évi publikációk közül, a kialakult gyakorlat az 1999-es publikációs évtől kezdődően lépett életbe).

 

Átadás éve

Kiadás
éve

A díjazott neve

Kategória

2020

 

 • Antal László (Könyv: Éghajlatváltozás és szociológia)
  Mihályi Péter és Szelényi Iván
  (Könyv: Rent-Seekers, Profits, Wages and Inequality)
 • Lannert Judit és Nagy Beáta  (Tanulmány: A nők helyzete a magyar tudományos életben)
  Messing Vera, Ságvári Bence és Simon Dávid  (Tanulmány: Methodological Challenges in Cross-comparative Surveys: The Case of Understanding Attitudes towards Democracy in Hungary)

 

2019

 

 • Takács Erzsébet (Könyv: A szolidaritás alakváltozásai: Az együttműködés lehetőségei és gátjai a mai Magyarországon)
 • Kmetty Zoltán, Tardos Róbert,Albert Fruzsina és Dávid Beáta (Tanulmány: Mapping social milieus and cohesion patternsbetween 1997 and 2014. Exploiting the potential of the occupational positiongenerator)

 

2018

 

 • Detlef Pollack és Gergely Rosta
 • Vargha Lili, Gál Róbert Iván és Michelle Crosby-Nagy
 • Hajdu Tamás és Hajdu Gábor

 

2017

 

 • Dávid Beáta, Huszti Éva, Barna Ildikó és Yang-chih Fu
 • Keller Tamás

 

2016

 

 • Valuch Tibor
 • Boda Zsófia és Néray Bálint

 

2015

 

 • Szabó Ildikó
 • Szalai Júlia

 

2014

 

 • Polónyi István
 • Somlai Péter

 

2013

 

 • Kovách Imre  A vidék az ezredfordulón. A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai. 
  MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (Szociológiai Intézet) – Argumentum. Budapest, pp. 244. (2012)

 

2012

 

 • Huszár Ákos: "Társadalmi rétegződés és az egyenlőtlenségek igazolása", Szociológiai Szemle, 2011/3. sz. 107-124.
 • Kuczi TiborMunkásprés - A munka kikényszerítésének története az ipari forradalomtól napjainkig. L'Harmattan kiadó, Budapest, pp. 309. (2011)

 

2011

 

 • Balazs Vedres - David Stark: Structural Folds: Generative Disruption in Overlapping Groups.” American Journal of Sociology 115(4):1150-1190. (2010)
 • Nagy Péter TiborUtak felfelé - Oktatás és társadalmi mobilitás a 19-20. századi Magyarországon Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, pp.212 (2010)

 

2010

 

 • Bukodi Erzsébet - John H. Goldthorpe: Market versus Meritocracy: Hungary as a Critical Case
  European Sociological Review, online pre-publication, September 15 (2009)
 • Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története
  Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890-2008 Osiris Kiadó, Budapest, pp. 362 (2009)

 

2009

2008

 • Virág Tünde: Változó gazdasági – társadalmi kapcsolatok egy cigányok lakta faluban
  Szociológiai Szemle 18(1):60-77 (2008)
 • Utasi Ágnes: Éltető kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre
  Új Mandátum, Budapest, pp. 232 (2008)

folyóirat cikk

 

 

könyv

2008

2007

 • Tóth Kinga Dóra: A kisebbségi és a többségi identitás viszonyának lehetséges mintázatai
  Századvég 2007/1, 12. évfolyam, 43. szám, 37-62. o.
 • Felkai Gábor: A német szociológia története a századfordulótól 1933-ig
  Századvég Kiadó, Budapest, 2007. (pp. 624)
 • Kopasz Marianna: A vállalkozói potenciál területi különbségeinek magyarázata. A történeti-kulturális és társadalmi tényezők szerepe
  Akadémiai Kiadó 2007

folyóirat cikk

 

 

könyv

 

 

könyv

2007

2006

 • Karády Viktor: Antiszemitizmus és modernizációs egyenlőtlenségek Magyarországon
  In: A zsidóság és Európa új fejezetek az antiszemitizmus történelmi-társadalmi gyökereiről. Szerk.: Grüll Tibor, Répás László
  Bp. Jószöveg Műhely, pp.135-153

tanulmány

2006

2005

 • Kertesi Gábor: A társadalom peremén. Romák a munkaerőpiacon és az iskolában
  Osiris, Bp
 • Némedi Dénes: Klasszikus szociológia 1890-1945.
  Napvilág, Bp.

könyv

 

 

könyv

 

2005

2004

 • Ladányi János Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái. Közép- és kelet európai romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata
  Napvilág Kiadó. 2004.
 • Laki Mihály Szalai Júlia: Vállalkozók vagy polgárok? A nagyvállalkozók gazdasági és társadalmi helyzetének ambivalenciái az ezredforduló Magyarországán
  Osiris Kiadó. 2004

Könyv

 

 

 

könyv

2004

2003

 • Hadas Miklós: A modern férfi születése
  Helikon Kiadó 2003.
 • Altorjai Szilvia - Giczi Johanna - Sík Endre: Etüdök az élet üteméről
   Századvég, Új folyam 2. szám. pp. 3-65.

könyv

folyóirat cikk

2003

2002

 • Székelyi Mária - Barna Ildikó: Túlélõkészlet az SPSS-hez Typotext Kiadó
 • Léderer Pál: A szociológus, a módszerei meg a szövege
  Új Mandátum Kiadó
 • Havasi Éva: Szegénység és társadalmi kirekesztettség a mai Magyarországon
  Szociológiai Szemle 2002. 4. 51-71.

könyv

 

könyv

 

folyóirat cikk

2002

2001

 • Bindorffer Györgyi: Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban
  Bp. MTA Kisebbségkutató Intézet – Új Mandátum, 2001
 • Szalai Erzsébet: Gazdasági elit és társadalom a magyarországi új- Kapitalizmusban
  Bp. Aula, 2001
 • Simonyi Ágnes: Foglalkoztatási “rend” hátrányos helyzetű Kistelepüléseken
  Szociológiai Figyelő, 2001. Szeptember

könyv

 

 

könyv

 

 

folyóirat cikk

2001

2000

 • Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek: állam, kormányok, civilek
 • Bp. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület – ELTE Szociológiai Intézet, 2000.
 • Angelusz Róbert: Láthatóság görbe tükrei. Társadalompolitikai Tanulmányok
  Bp. Új Mandátum, 2000
 • Némedi Dénes: A szociológia egy sikeres évszázad után
  Szociológiai Szemle, 2000/2. 3-16.o.

könyv

 

 

 

könyv

 

folyóirat cikk

2000

1999

 • Csontos László: Ismeretelmélet, társadalomelmélet, társadalomkutatás
  Bp. Osiris, 1999.
 • Róbert Péter: Racionális szavazó Magyarországon Századvég, 1999. Újfolyam 12 (Tavasz)

könyv
(poszthumusz)

folyóirat cikk

1998

1998

 • Körösényi András: A magyar politikai rendszer
  Osiris, Budapest (1998)
 • Tóth István János: Vállalkozások tulajdonosi kapcsolatai Magyarországon 1992-1996
  Közgazdasági Szemle, 1998 június, 591-615. o.

könyv

 

folyóirat cikk