Polányi Károly Díj

A Magyar Szociológiai Társaság 1998-ban Polányi Károlyról díjat alapított a legjobb szociológiai könyv illetve folyóirat folyóirat cikk elismerésére. A Polányi-díjat minden évben a közgyűlésen adják át. A zsűri, amelynek tagjait az Elnökség nevezi ki, az előző év terméséből válogat (az első évben, 1998-ban még az az évi publikációk közül, a kialakult gyakorlat az 1999-es publikációs évtől kezdődően lépett életbe).

 

Átadás éve

Kiadás
éve

A díjazott neve

Kategória

2023

 

Gábriel Dóra
A boldogulás útvesztői. Idősgondozás külföldön, vidéki nők élettörténetében. Balassi Kiadó
Barna Ildikó és Knap Árpád
Analysis of the Thematic Structure and Discursive Framing in Articles about Trianon and the Holocaust in the Online Hungarian Press Using LDA Topic Modelling.

könyvfolyóirat cikk

2022

 

Kristóf Luca
Kultúrcsaták: Kulturális elit és politika a mai Magyarországon.
Patakfalvi-Czirják Ágnes
A székely zászló a politikától a hétköznapokig: Tárgy, identitás, régió.
Kisfalusi Dorottya - Janky Béla - Takács Károly
Grading in Hungarian Primary Schools: Mechanisms of Ethnic Discrimination against Roma Students.
Zakariás Ildikó és Feischmidt Margit
‘We Are That In-Between Nation’: Discourses of Deservingness of Hungarian Migrants Working in Institutions of Refugee Accommodation in Germany.

könyv

könyv

folyóirat cikk


folyóirat cikk

2021

 

Magyar Bálint és Madlovics Bálint
A magyar maffiaállamról kiadott munkáikért
Greskovits Béla
Rebuilding the Hungarian right through conquering civil society: the Civic Circles Movement

könyv

tanulmány

2020

 

Antal László (Könyv: Éghajlatváltozás és szociológia)
Mihályi Péter és Szelényi Iván
(Könyv: Rent-Seekers, Profits, Wages and Inequality)
Lannert Judit és Nagy Beáta  (Tanulmány: A nők helyzete a magyar tudományos életben)
Messing Vera, Ságvári Bence és Simon Dávid  (Tanulmány: Methodological Challenges in Cross-comparative Surveys: The Case of Understanding Attitudes towards Democracy in Hungary)

 

2019

 

Takács Erzsébet (Könyv: A szolidaritás alakváltozásai: Az együttműködés lehetőségei és gátjai a mai Magyarországon)
Kmetty Zoltán, Tardos Róbert,Albert Fruzsina és Dávid Beáta (Tanulmány: Mapping social milieus and cohesion patternsbetween 1997 and 2014. Exploiting the potential of the occupational positiongenerator)

 

2018

 

Detlef Pollack és Gergely Rosta
Vargha Lili, Gál Róbert Iván és Michelle Crosby-Nagy
Hajdu Tamás és Hajdu Gábor

 

2017

 

Dávid Beáta, Huszti Éva, Barna Ildikó és Yang-chih Fu
Keller Tamás

 

2016

 

Valuch Tibor
Boda Zsófia és Néray Bálint

 

2015

 

Szabó Ildikó
Szalai Júlia

 

2014

 

Polónyi István
Somlai Péter

 

2013

 

Kovách Imre  A vidék az ezredfordulón. A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai. 
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (Szociológiai Intézet) – Argumentum. Budapest, pp. 244. (2012)

 

2012

 

Huszár Ákos: "Társadalmi rétegződés és az egyenlőtlenségek igazolása", Szociológiai Szemle, 2011/3. sz. 107-124.
Kuczi TiborMunkásprés - A munka kikényszerítésének története az ipari forradalomtól napjainkig. L'Harmattan kiadó, Budapest, pp. 309. (2011)

 

2011

 

Balazs Vedres - David Stark: Structural Folds: Generative Disruption in Overlapping Groups.” American Journal of Sociology 115(4):1150-1190. (2010)
Nagy Péter TiborUtak felfelé - Oktatás és társadalmi mobilitás a 19-20. századi Magyarországon Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, pp.212 (2010)

 

2010

 

Bukodi Erzsébet - John H. Goldthorpe: Market versus Meritocracy: Hungary as a Critical Case
European Sociological Review, online pre-publication, September 15 (2009)
Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története
Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890-2008 Osiris Kiadó, Budapest, pp. 362 (2009)

 

2009

2008

Virág Tünde: Változó gazdasági – társadalmi kapcsolatok egy cigányok lakta faluban
Szociológiai Szemle 18(1):60-77 (2008)
Utasi Ágnes: Éltető kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre
Új Mandátum, Budapest, pp. 232 (2008)

folyóirat cikk

 

 

könyv

2008

2007

Tóth Kinga Dóra: A kisebbségi és a többségi identitás viszonyának lehetséges mintázatai
Századvég 2007/1, 12. évfolyam, 43. szám, 37-62. o.
Felkai Gábor: A német szociológia története a századfordulótól 1933-ig
Századvég Kiadó, Budapest, 2007. (pp. 624)
Kopasz Marianna: A vállalkozói potenciál területi különbségeinek magyarázata. A történeti-kulturális és társadalmi tényezők szerepe
Akadémiai Kiadó 2007

folyóirat cikk

 

 

könyv

 

 

könyv

2007

2006

Karády Viktor: Antiszemitizmus és modernizációs egyenlőtlenségek Magyarországon
In: A zsidóság és Európa új fejezetek az antiszemitizmus történelmi-társadalmi gyökereiről. Szerk.: Grüll Tibor, Répás László
Bp. Jószöveg Műhely, pp.135-153

tanulmány

2006

2005

Kertesi Gábor: A társadalom peremén. Romák a munkaerőpiacon és az iskolában
Osiris, Bp
Némedi Dénes: Klasszikus szociológia 1890-1945.
Napvilág, Bp.

könyv

 

 

könyv

 

2005

2004

Ladányi János Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái. Közép- és kelet európai romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata
Napvilág Kiadó. 2004.
Laki Mihály Szalai Júlia: Vállalkozók vagy polgárok? A nagyvállalkozók gazdasági és társadalmi helyzetének ambivalenciái az ezredforduló Magyarországán
Osiris Kiadó. 2004

Könyv

 

 

 

könyv

2004

2003

Hadas Miklós: A modern férfi születése
Helikon Kiadó 2003.
Altorjai Szilvia - Giczi Johanna - Sík Endre: Etüdök az élet üteméről
 Századvég, Új folyam 2. szám. pp. 3-65.

könyv

folyóirat cikk

2003

2002

Székelyi Mária - Barna Ildikó: Túlélõkészlet az SPSS-hez Typotext Kiadó
Léderer Pál: A szociológus, a módszerei meg a szövege
Új Mandátum Kiadó
Havasi Éva: Szegénység és társadalmi kirekesztettség a mai Magyarországon
Szociológiai Szemle 2002. 4. 51-71.

könyv

 

könyv

 

folyóirat cikk

2002

2001

Bindorffer Györgyi: Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban
Bp. MTA Kisebbségkutató Intézet – Új Mandátum, 2001
Szalai Erzsébet: Gazdasági elit és társadalom a magyarországi új- Kapitalizmusban
Bp. Aula, 2001
Simonyi Ágnes: Foglalkoztatási “rend” hátrányos helyzetű Kistelepüléseken
Szociológiai Figyelő, 2001. Szeptember

könyv

 

 

könyv

 

 

folyóirat cikk

2001

2000

Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek: állam, kormányok, civilek
Bp. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület – ELTE Szociológiai Intézet, 2000.
Angelusz Róbert: Láthatóság görbe tükrei. Társadalompolitikai Tanulmányok
Bp. Új Mandátum, 2000
Némedi Dénes: A szociológia egy sikeres évszázad után
Szociológiai Szemle, 2000/2. 3-16.o.

könyv

 

 

 

könyv

 

folyóirat cikk

2000

1999

Csontos László: Ismeretelmélet, társadalomelmélet, társadalomkutatás
Bp. Osiris, 1999.
Róbert Péter: Racionális szavazó Magyarországon Századvég, 1999. Újfolyam 12 (Tavasz)

könyv
(poszthumusz)

folyóirat cikk

1998

1998

Körösényi András: A magyar politikai rendszer
Osiris, Budapest (1998)
Tóth István János: Vállalkozások tulajdonosi kapcsolatai Magyarországon 1992-1996
Közgazdasági Szemle, 1998 június, 591-615. o.

könyv

 

folyóirat cikk