Kvalitatív Szakosztály

Bemutatkozás

 


A magyar szociológia „hangzó” öröksége mindmáig feltáratlan, noha a honi társadalomkutatás közel egy évszázada alkalmazza az interjúkészítés módszerét. 1945 előtt a néprajztól a szociográfiáig, a hatvanas évektől kezdődően pedig a szociológiától a társadalomtörténeten át a kulturális antropológiáig számos társadalomtudományos könyv alapját, illetve nyersanyagait ezek az interjúk szolgáltatták, és szolgáltatják mind a mai napig. Mindazonáltal a nyomtatott és publikált szövegek túlnyomó többségében az elkészült interjúknak csak töredékét ismerheti meg a szakma és a szélesebb nyilvánosság. A Kvalitatív Szakosztály és a 20. század Hangja Archívum és Kutatóműhely  fontos célja e „hangzó” örökség megszólaltatása, azaz egyfelől az interjús nyersanyagok felkutatása, rendezése hozzáférhetővé és kutathatóvá tétele, másfelől e forrásanyag szociológiai és ismeretelméleti feldolgozása.

Elnöke Németh Krisztina.

Titkárok Gábriel Dóra és Luxné Prehoda Anna.