Szociológiai Szemle

Bemutatkozás

A Szociológia Szemle a Magyar Szociológiai Társaság lektorált folyóirata, amely tudományos elemzéseket, ismertetéseket és a szociológiai tudomány életével kapcsolatos publikációkat közöl. Évente négy kétnyelvű szám jelenik meg. 2008-ban a Szemle megkapta az MTA és az Akadémiai Kiadó minőségi díját. A lap az alábbi adatbázisokban indexált: International Bibliographies IBZ and IBR, Sociological Abstracts, Google Scholar and Harzing’s Publish or Perish. A folyóirat kiadását a Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Tovább a folyóirathoz

Archív számok 1991-2010

Archív számok 2011-2017

Szerkesztők


Főszerkesztő

Koltai Júlia 


Főszerkesztőhelyettes
Rosta Gergely 

Szerkesztőség
Bartus Tamás 
Berényi Eszter 
Hidas Zoltán
Németh Krisztina  
Szalma Ivett 
Virág Tünde
Zakariás Ildikó  


Titkárság

Stefkovics Ádám

E-mail: szociologiai.szemle@szociologia.hu

Facebook: https://www.facebook.com/szociologiaiszemle

Twitter: https://twitter.com/SSzemle

 

Kéziratok beküldése

 


A tanulmányokat a Szerkesztőség részére kérjük megküldeni a szociologiai.szemle@szociologia.hu címre. A beküldött és a lap jellegének megfelelő írásokat szakértők bevonásával a Szerkesztőség bírálja el. A közlésre benyújtott tanulmány még nem publikált és más folyóiratnál elbírálás alatt nem lévő, eredeti írásmű lehet. A tanulmány rovatba a szerkesztőség 40 ezer karakteres (szóközzel) főszövegű kéziratokat vár. A szerkesztőség csak indokolt esetben foglalkozik 60 ezer karakternél hosszabb vagy 40 ezer leütésnél rövidebb kéziratokkal. A benyújtott kézirattal kapcsolatban a Szerkesztőség három hónapon belül ad tájékoztatást.Összesen 2 dokumentumot kérünk Word docx. formátumban benyújtani
1. Közölni kívánt tanulmány nem anonimizált változata
Ez a dokumentum tartalmazza az alábbiakat:
• Szerző(k): Vezetéknév/Keresztnév
• Szerző e-mailcíme
• Intézménynév (legfeljebb két intézményi cím adható meg)
• Intézmény címe:

2. Közölni kívánt tanulmány anonimizált változata (megegyezik az 1. dokumentummal, de a szerzők nevei, korábbi munkáikra való hivatkozások, beazonosítható projektek, affiliációk nem szerepelnek).

A kézirat szerkezetére vonatkozó elvárások

Az esetleges köszönetnyilvánítások (az 1. dokumentumban) az első lábjegyzetben szerepelnek.
A kézirat absztraktot és legalább 3, legfeljebb 5 kulcsszót tartalmazzon. A magyar nyelvű absztrakt és kulcsszavak a tanulmány elején, az angol nyelvű absztrakt és kulcsszavak a kézirat végén helyezkednek el.
A szövegtörzshöz csak olyan lábjegyzetek kapcsolódjanak, amelyek a főszöveghez fűznek megjegyzéseket, kiegészítéseket stb. A lábjegyzetek nem használhatók hivatkozások céljára.

Hivatkozások
A hivatkozások a főszövegben szerepelnek a következő formában:
ha a hivatkozott mű szerzője szerepel a szövegben, a név után zárójelben legyen a hivatkozott mű megjelenésének éve és szükség esetén a hivatkozott oldalszám(ok), például: MacIntyre (1967: 35); egyéb esetekben (idézet stb.) zárójelben szerepeljen a szerző(k) neve, a megjelenés éve és szükség esetén vagy szó szerinti idézetnél a hivatkozott oldalszám(ok), például: (Roth-Schluchter 1979: 35). Sokszerzős hivatkozásnál 4 szerző fölött (Első szerző et al) típusú hivatkozást kérünk (az irodalomjegyzékben minden szerzőt szerepeltetni kell!)
El kell kerülni az "i. m.", "i. h." típusú hivatkozásokat.

Táblázatok a szövegben
A szövegben szereplő táblázatokat számozva, címmel ellátva kérjük, a szövegbe beilleszteni. A táblázatok címe, az oszlopok és sorok megnevezése, a magyarázatok a cikk nyelvén íródjanak. Nem fogadjuk el tehát az adatelemző, adatfeldolgozó programokból kikerült nyers, szerkesztetlen, a szövegbe pusztán beillesztett táblázatokat.

Irodalomjegyzék
A szövegtörzs után, külön lapon kezdve kérjük az irodalomjegyzéket, Irodalom címmel. Az irodalomjegyzék a szerzők neve szerint szigorú betűrendben tartalmazza a szövegtörzsben és lábjegyzetben hivatkozott teljes irodalmat olyan módon, hogy a szövegbeli hivatkozásokat az irodalomjegyzékben azonosítani lehessen. A szerzők és szerkesztők keresztnevének kérjük, hogy csak a kezdőbetűjét adják meg a lenti példáknak megfelelően. Az irodalomjegyzék ne tartalmazzon a szövegben nem hivatkozott művet.
Az irodalomjegyzék tartalmazza a hivatkozott mű DOI (Digital Object Identifier) azonosítóját.

A DOI azonosítók kereséséhez az alábbi keresőket ajánljuk:
http://search.crossref.org/
http://www.crossref.org/guestquery/ (pontosabb találatokat
eredményező kereső, lehet pl. szerzőre, címre keresni)
https://doi.crossref.org/simpleTextQuery (szabadszavas kereső, akár az
egész irodalomjegyzék bemásolható egy keresésbe)

Az irodalmi hivatkozások három alapformája a következő:

könyv: Szerző(k) (megjelenés éve): A mű címe. A kiadás helye: a kiadó neve;
folyóiratcikk: Szerző(k) (a megjelenés éve): A cikk címe. A folyóirat neve, az évfolyam sorszáma (a szám sorszáma): a cikk kezdő és befejező oldalszáma;
gyűjteményes kötetben szereplő cikk: A szerző(k) neve (a megjelenés éve): A cikk címe. In A gyűjteményes kötet szerkesztőjé(i)nek neve (szerk. vagy ed(s): A kötet címe. A kiadás helye: a kiadó neve, a hivatkozott írásmű

kezdő és utolsó oldalszáma. DOI azonosító linkje
 

Példák:
(a) Nagy J. (1999): A kert. Budapest: Kertész Kiadó
(b) Nagy J. (1999): Hogyan öntözzünk? Kertészet, 25 (2): 23-35. http/doi.org/123456
(c) Kis B. (1999): Mire jó a kapálás. In Nagy J. (szerk.): Kertészkedjünk! Budapest: Kertész Kiadó, 89-101.
(d): Nagy J. – Kis B.: (1999): Mire jó a kapálás. In Nagy J. (szerk.): Kertészkedjünk! Budapest: Kertész Kiadó, 89-101.