Csatlakozom a Társasághoz

Alulírott, az alábbi belépési nyilatkozattal kinyilvánítom azon szándékomat, hogy tagja kívánok lenni a Magyar Szociológiai Társaságnak. Elfogadom a társaság alapszabályát és egyetértek a céljaival. Az éves tagdíjat megfizetem. Tudomásul veszem, hogy felvételem nem automatikus, arról 60 napon belül az MSZT Elnöksége dönt.